Gezocht: nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze zoekt nieuwe leden. Herkent u zich in het onderstaande? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wilt u iets betekenen voor mensen in de gemeente Aa en Hunze die ondersteuning nodig hebben op het gebied van geld, zorg of wonen? Hebt u ervaring op deze gebieden of op het gebied van hulpmiddelen, uitkeringen, jeugd of ouderen? Word dan vrijwilliger bij de Adviesraad Sociaal Domein! Dat biedt u allereerst de kans uw kennis in te zetten. Daarnaast levert het u onder meer prettige contacten en een tevreden gevoel op.

De adviesraad zoekt nieuwe leden die:

•    Affiniteit hebben met kwetsbare groepen in de samenleving of het sociaal domein.
•    Kennis hebben op één of meerdere terreinen van het sociaal domein of op het gebied van beleidsontwikkeling op lokaal niveau.
•    Woonachtig zijn in de gemeente Aa en Hunze en gemiddeld 2 á 3 uur per week beschikbaar zijn.
•    We streven binnen onze adviesraad naar een afspiegeling van de samenleving.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein? 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. De adviesraad vertegenwoordigt de inwoners en adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen uit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de jeugdzorg en de Participatiewet. De adviesraad werkt in kerngroepen: de Wmo, de jeugdzorg en de Participatiewet en schuldhulpverlening

Wat krijgt u ervoor terug?

•    Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein
•    Een positie waarbij je invloed kan uitoefenen op gemeentelijk beleid 
•    Werken in een team met betrokken vrijwilligers
•    Een kans om je kennis te ontwikkelen in het Sociaal Domein
•    Een vrijwilligersvergoeding en vergoeding van reiskosten.

Over De Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 12 leden, er komen binnenkort 2  vacatures. We zouden blij zijn als er ook iemand reageert die affiniteit heeft met het werk van secretaris. We komen 10 x per jaar bij elkaar. Daarnaast praten we enkele keren per jaar met beleidsambtenaren van de gemeente over onder meer beleidstukken; soms nog vóór ze officieel zijn. Dat leidt tot gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. 
Is uw interesse gewekt? Wilt u een kennismakingsgesprek of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met de plaatsvervangend secretaris Klaas Heeres (06-59449933 of stuur een email naar: adviesraad@aaenhunze.nl