Gezocht: Sociaal en maatschappelijk betrokken inwoners van de gemeente Aa en Hunze!

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze zoekt vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur 3 nieuwe leden.

Heb jij een hart voor wat er speelt in het sociaal domein? Ben je actief betrokken bij de samenleving van de gemeente Aa en Hunze en wil je de gemeente adviseren over het beleid van het sociaal domein? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Adviesraad bestaat uit enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden die, ieder vanuit hun eigen achtergrond en ervaring mee kunnen denken en praten over actuele vraagstukken in het sociaal domein zoals wonen, zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals ouderenzorg, jeugdhulp, participatie en schulphulpverlening. De Adviesraad kijkt mee en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de gemeente Aa en Hunze bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij aanpassing van regelgeving. 

Voel jij je sociaal betrokken en wil je iets betekenen voor inwoners van de gemeente Aa en Hunze die problemen hebben op het gebied van wonen, zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen? Dan is de Adviesraad Sociaal Domein misschien iets voor jou. Je kunt je kennis en kunde inzetten, je doet nieuwe contacten op en je bent maatschappelijk relevant bezig. 

De Adviesraad zoekt nieuwe leden die:
•    Affiniteit hebben met kwetsbare groepen in de samenleving en het sociaal domein.
•    Bij voorkeur kennis hebben op één of meerdere terreinen van het sociaal domein of op het gebied van beleidsontwikkeling op lokaal niveau.
•    Woonachtig zijn in de gemeente Aa en Hunze
•    Tijd kunnen vrijmaken om deel te nemen aan de maandelijkse vergaderingen en bijeenkomsten in werkgroepverband: de werkgroepen Wmo, jeugd en participatie.

Wat krijg je ervoor terug?
•    Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein
•    Een positie waarbij je invloed kan uitoefenen op gemeentelijk beleid vanuit het perspectief van inwoners
•    Werken in een team met betrokken vrijwilligers
•    Een kans om je kennis te ontwikkelen in het sociaal domein
•    Een vrijwilligersvergoeding en vergoeding van je reiskosten.

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze bestaat uit 12 leden. We komen minimaal 10 keer per jaar bij elkaar volgens een vastgesteld rooster. Daarnaast praten we in werkgroepen met beleidsambtenaren van de gemeente Aa en Hunze over beleidstukken in de voorbereidende fase en over de implementatie hiervan. Ook nodigen we professionals en inwoners van de gemeente Aa en Hunze uit die ons over specifieke onderwerpen kunnen informeren. 

Wil je meer weten over de Adviesraad? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met adviesraad leden Roelie Vis (0683945598) of Rita Siegers (0614048429).

Wil je meteen reageren? Stuur ons dan je gegevens via een mail naar adviesraad@aaenhunze.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.