Agenda vergadering Adviesraad Sociaal Domein 27 juni

Op maandag 27 juni 2022 om 10.00 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in het gemeentehuis(raadzaal), Spiekersteeg 1 te Gieten.


Mocht u het interessant vinden dan kunt u de vergadering bijwonen. U bent van harte welkom als toehoorder.
 

Agenda 

1.    Opening en vaststellen van de agenda
•    Verwelkomen nieuw ASD lid

2.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze.
a)    Raadsvergaderingen
b)    LTA 
c)    Voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein.
d)    Punten van de beleidsadviseur:
e)    Vragen aan de beleidsadviseur: 
f)    Openstaande punten 

3.    Verslag vergadering ASD van 23 mei 2022 

4.    Wie gaat wanneer waarheen? 

5.    Mededelingen uit het DB
                            
6.    Ingekomen stukken 

7.    Uitgaande stukken

8.    Communicatie

9.    Werkende armen

10.    Jaarverslag Taalhuis

11.    Jaarrekening 2021 en Bestuursrapportage jul-dec 2021 Stichting Attenta

12.    Werkgroepen 
a)    Participatie
b)    WMO
c)    Jeugd

13.    Rondvraag. 

14.    Sluiting