Agenda's Adviesraad Sociaal Domein, maandag 25 maart 2019

U bent van harte welkom als toehoorder.

Datum: maandag 25 maart 2019
Inloop: 19.00 uur (om informeel met leden van de adviesraad in gesprek te gaan)
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: MFC De Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda.
 2.  Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur van de gemeente Aa en Hunze.
  a) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. sociaal het domein.
  b) Binnengekomen stukken ter kennisname met eventuele toelichting.
  c) Punten van de beleidsadviseur.
  d) Vragen aan de beleidsadviseur:
       - Evaluatie verordening ASD
        - Folder Armoedepact Aa en Hunze
 3. Verslag vergadering Adviesraad SD van 25 februari 2019
 4. Informatie vanuit de Adviesraad SD en uit het DB.
 5. Ingekomen stukken en mededelingen.
 6. Uitgegane stukken.
 7. Rol ASD en gemeente bij burgerparticipatie.
 8. Lange termijn agenda (LTA).
 9. PR c.q. profilering ASD.
 10. Voortgang Commissie werving voorzitter en secretaris.
 11. Evaluatie spreekrecht.
 12. Vervolg overleg directeur stichting Attenta.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.