Agenda Adviesraad Sociaal Domein 25 oktober 2021

Uitnodiging voor de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze op 25 oktober 2021.

Aanvang 10.00 uur Plaats Raadszaal gemeentehuis Gieten

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Kennismaking met de directeur van Attenta, dhr. Bert Benthem.
3. Kennismaking met dhr Henk Wilms, het nieuwe lid van de adviesraad vanuit de
cliëntenraad.
4. Zaken voor afstemming met de beleidsadviseurs:
a Raads- en commissievergaderingen.
b. Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein.
c.Punten van de beleidsadviseur.
d. Vragen aan de beleidsadviseur.
e.Openstaande punten, voor zover aanwezig
5. Concept notulen en actielijst. (inmiddels in jullie bezit)
6. Voorbereiden training van Petra van der Horst op 10 november
7. Werving nieuwe Leden:
8. Algemeen t.a.v. de werkgroepen.
9. De Lange termijn agenda. 
10. Begroting 2022 
11. WVTTK;
12. Rondvraag
13. Sluiting