Agenda Adviesraad Sociaal Domein 22 maart 2021

Bekijk hier de agenda van de Adviesraad Sociaal Domein op 22 maart 2021.

Bekendmaking vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa en Hunze.

Op maandag 22 maart 2021 houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een vergadering. In verband met de coronamaatregelen is deze vergadering digitaal en is daarom niet voor publiek toegankelijk. 

De agenda met de punten die besproken worden vindt u via www.aaenhunze.nl/adviesraad
Het vastgestelde verslag vindt u na de vergadering op de website.
 


Agenda

1.    Opening en vaststelling agenda. 
2.    Gesprek met Impuls 
3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 
4.    Bespreken en vaststellen notulen van de vergadering van 15 februari 2021. 
5.    Ingekomen stukken:
6.    Uitgaande stukken:
7.    Rooster van aftreden 
8.    Redactiecommissie: stand van zaken
9.    Agendacommissie
10.    Informatie vanuit de Werkgroepen.
a)    Algemeen t.a.v. de werkgroepen. 
b)    Jeugd  
c)    WMO 
d)    Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening 
11.    Rondvraag en WVTTK 
12.    Sluiting