Agenda Adviesraad Sociaal Domein 17 december 2018

Maandag 17 december om 10.00 uur vergadert de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze in het gemeentehuis in Gieten. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom als toehoorder.

Agenda

1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Kennismaking met mevr. G. Postma en mevr. K. Kloppenburg van stichting Attenta.
3. Toelichting van mevr. M. Wesselius van Zorgbelang Drenthe op het Programma Burgerparticipatie.
4. Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur van de gemeente Aa en Hunze.
    a) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. sociaal het domein.
    b) Binnengekomen stukken ter kennisname met eventuele toelichting.
    c) Punten van de beleidsadviseur.
    d) Vragen aan de beleidsadviseur.
5. Verslag vergadering ASD van 26 november 2018.
6. Informatie vanuit de ASD en uit het DB.
7. Ingekomen stukken en mededelingen.
8. Uitgegane stukken.
9. Lange termijn agenda.
10. PR c.q. profilering ASD.
11. Vergaderschema ASD 2019
12. Deelname ASD aan onderzoek over ouderenzorg door CMO Stamm.
13. Declaratieformulieren 2018
14. Rondvraag.
15. Sluiting.