Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 30 mei

Datum: Dinsdag 30 mei 2023
Aanvang: 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis, gieten

Agenda

1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:  
3.    Bespreken notulen van de vergadering van 24 april 2023 
4.    Communicatie evalueren: Facebook/LinkedIn 
5.    Ingekomen stukken
6.    Uitgaande stukken
7.    Mededelingen en/of besluiten van het DB
8.    Werkgroepen
        a)    WMO
        b)    Participatie
        c)    Verslag Jeugd
9.     Rondvraag
10.     Sluiting