Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 19 september

Uitnodiging voor de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein in de raadzaal van het Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten op maandag 19 september 2022, aanvang 10:00 uur

AGENDA 


1.    Opening en vaststelling agenda.

2.    Toelichting op het beleid van De Volmacht door dhr. Boekholt 

3.    Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze: 

4.    Terugkoppeling van het gesprek van het DB met wethouder Kiena ten Brink op 16 augustus jl.

5.    Verslag vergadering ASD van 25 juli 2022 

6.    Ingekomen stukken:

7.    Uitgaande stukken:

8.    Mededelingen uit het DB:

9.    Concept vergaderrooster 2023 

10.    Training van 20 september.

11.    Werkgroepen:
1.    Participatie;
2.    WMO 
3.    Jeugd

12.    Rondvraag.

13.    Sluiting.