Agenda vergadering Adviesraad Sociaal Domein 25 september

Datum: maandag 25 september 2023
Aanvang: 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis, Gieten

Op maandag 25 september om 10.00 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Gieten. 

Vindt u het interessant om de vergadering bij de wonen? U bent van harte welkom op de publieke tribune als toehoorder. Inloop is vanaf 9.45 uur.

Agenda

1.    Opening en vaststelling agenda

2.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:

3.    Bespreken notulen van de vergadering van 31 juli 2023 

4.    Ingekomen stukken

5.    Uitgaande stukken

6.    Mededelingen en/of besluiten van het DB

7.    Conceptadvies m.b.t. de verordening bekostiging leerlingenvervoer Aa en Hunze 2023 

8.    Communicatie

9.    Werving nieuwe leden:

10.    Jaarafsluiting (incl. afscheid vertrekkende leden): datumvoorstel 

11.    Werkgroepen
a)    WMO 
b)    Participatie
c)    Jeugd

12.     Rondvraag

13.     Sluiting