Agenda Adviesraad Sociaal Domein 21 november

Uitnodiging voor de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein

Datum: maandag 21 november 2022
Aanvang: 9.30 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
Locatie: Gemeentehuis Gieten, Raadzaal


1.    Opening en vaststelling agenda

2.    In gesprek met Bert Benthem, directeur van Stichting Attenta 

3.    Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs: 

4.    Bespreken notulen van de vergadering van 24 oktober 

5.    Ingekomen stukken

6.    Uitgaande stukken

7.    Mededelingen uit het DB

8.    Werkgroepen
a)    WMO
b)    Participatie
c)    Jeugd

9.     Rondvraag

10.     Sluiting