Adviesraad Sociaal Domein

Informatie over de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze.

Logo adviesraad sociaal domein aa en hunze

Binnen het sociaal domein draait het om de mens en de wijze waarop deze in staat is om deel te nemen aan de samenleving onder het motto “iedereen moet mee kunnen doen”.

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk van de gemeente en adviseert deze gevraagd én ongevraagd over zaken die met name vallen onder de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Adviesraad Sociaal Domein is vanaf januari 2018 de opvolger van de WMO-raad.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van de gemeente Aa en Hunze die affiniteit hebben met het sociaal domein en werken vanuit de gedachte dat de mens centraal dient te staan binnen de wet- en regelgeving. Naast de 12 leden heeft de Raad een onafhankelijke Voorzitter en Secretaris. De adviesraad Sociaal Domein is geen klachtencommissie. De leden hebben elk hun eigen expertise en interessegebied, zijn positief kritisch ingesteld, signaleren eventuele problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze ervaringsdeskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks, de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vindt u op deze pagina, u bent van harte welkom als toehoorder.

Vergaderingen

Geplande vergaderdata in 2018 Adviesraad Sociaal Domein

 • 22 januari 2018
 • 19 februari 2018
 • 26 maart 2018
 • 23 april 2018
 • 28 mei 2018
 • 25 juni 2018
 • 23 juli 2018 (indien nodig)
 • 20 augustus 2018 (indien nodig)
 • 24 september 2018
 • 29 oktober 2018
 • 26 november 2018
 • 17 december 2018

Adviesraad

De adviesraad heeft een onafhankelijk voorzitter en secretaris

Daarnaast krijgt de Adviesraad Sociaal Domein vanuit de gemeente secretariële ondersteuning:

Leden van de adviesraad:

Verslagen t/m 2017 (WMO-raad)

Adviezen t/m 2017 (WMO-raad)

Meer informatie

Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar actualiteiten? Abonneer u dan gratis op één van de nieuwsbrieven van o.a.: