Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Aa en Hunze. Ze bestaat uit 12 leden en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Dit betekent dat de leden niet bij de gemeente werken en kritiek mogen leveren op wat de gemeente doet. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina.

Gezocht: Sociaal en maatschappelijk betrokken inwoners van de gemeente Aa en Hunze!

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze zoekt vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur 3 nieuwe leden. Bekijk hier de vacature.
 

Logo Adviesraad Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein draait het om de mens hoe zij mee kan doen aan de samenleving onder het motto “iedereen moet mee kunnen doen”. Het Sociaal Domein draait om alles wat de gemeente moet doen op gebied van zorg en hulp. Zoals bij
- Wonen in je eigen huis
- Werk en inkomen
- Jeugdhulp
- Schuldhulp

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks, de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vindt u op deze pagina, u bent van harte welkom als toehoorder.

Spreekrecht

U heeft u als inwoner van de gemeente Aa en Hunze de mogelijkheid om in te spreken. De adviesraad vindt namelijk dat iedere inwoner van de gemeente iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem/haar zijn en waarvan hij/zij vindt dat de Adviesraad dit moet weten. Als u wilt inspreken zijn er wel een aantal spelregels.

Geplande vergaderdata in 2023 Adviesraad Sociaal Domein

30 oktober 2023 om 19.30 uur op locatie, dorpshuis Grolloo
27 november 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis
18 december 2023 om 10.00 uur in Gieten, gemeentehuis

Structuur van de Adviesraad

Daarnaast krijgt de Adviesraad Sociaal Domein vanuit de gemeente secretariële ondersteuning:

Leden van de adviesraad:

Meer informatie

Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar actualiteiten? Abonneer u dan gratis op één van de nieuwsbrieven van o.a.:

Volg de adviesraad

Wil je meer weten over wat de Adviesraad Sociaal Domein allemaal doet? Volg hen dan op Facebook.