Adviesraad Sociaal Domein

Hier vindt u informatie over de Adviesraad Sociaal Domein. Denk hierbij aan verslagen, adviezen, vergaderdata en de structuur van de raad.

Logo Adviesraad Sociaal Domein
Binnen het sociaal domein draait het om de mens en de wijze waarop deze in staat is om deel te nemen aan de samenleving onder het motto “iedereen moet mee kunnen doen”.

De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij gemeentelijke beleid op het sociaal domein. Met name de beleidsterreinen zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen. De Adviesraad adviseert vanuit het perspectief van het algemeen maatschappelijk belang. De adviesraad Sociaal Domein is vanaf 2018 de opvolger van de WMO-raad. Bekijk de Verordening Adviesraad Sociaal Domein (pdf, 28 kB) voor meer informatie.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van de gemeente Aa en Hunze die affiniteit hebben met het sociaal domein en werken vanuit de gedachte dat de mens centraal dient te staan binnen de wet- en regelgeving. Naast de 12 leden heeft de Raad een onafhankelijke Voorzitter en Secretaris. De adviesraad Sociaal Domein is geen klachtencommissie. De leden hebben elk hun eigen expertise en interessegebied, zijn positief kritisch ingesteld, signaleren eventuele problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze ervaringsdeskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert maandelijks, de vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vindt u op deze pagina, u bent van harte welkom als toehoorder.

Spreekrecht

U heeft u als inwoner van de gemeente Aa en Hunze de mogelijkheid om in te spreken. De adviesraad vindt namelijk dat iedere inwoner van de gemeente iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem/haar zijn en waarvan hij/zij vindt dat de Adviesraad dit moet weten. Als u wilt inspreken zijn er wel een aantal spelregels.

Geplande vergaderdata in 2021 Adviesraad Sociaal Domein

  • 26 april om 9.30 uur 
  • 31 mei om 10.00 uur
  • 28 juni om 10.00 uur
  • 19 juli om 10.00 uur 
  • 9 augustus om 10.00 uur
  • 27 september om 10.00 uur
  • 25 oktober om 10.00 uur
  • 22 november om 10.00 uur
  • 13 december om 10.00 uur

De vergaderingen vinden online plaats (tenzij anders is aangegeven) 

Verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein

Hier vind je de verslagen van alle vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

Verslagen 2021

Verslagen 2020

Verslagen 2019

Oudere verslagen bekijken? Kijk in het archief!

Oudere verslagen en adviezen kunt u zoeken een raadplegen via de gemeentelijke pagina van Archiefweb

Structuur van de Adviesraad

Daarnaast krijgt de Adviesraad Sociaal Domein vanuit de gemeente secretariële ondersteuning:

Leden van de adviesraad:

Meer informatie

Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar actualiteiten? Abonneer u dan gratis op één van de nieuwsbrieven van o.a.: