Advies en meldpunt OGGZ

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw omgeving met verward of vreemd gedrag, dan kunt u dat melden bij het advies en meldpunt OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) van de GGD.

Dit meldpunt onderzoekt dan of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. In eerste instantie gaat het om hulp op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen, dan kan een rechter beslissen of verplichte zorg wordt ingezet. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.

Het advies en meldpunt is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur via telefoonnummer 088 24 60 240. In de avond of in het weekend kunt u een bericht inspreken. Een sociaal verpleegkundige belt u de volgende werkdag terug. U kunt het meldpunt ook een bericht sturen via het formulier digitale melding openbare geestelijke gezondheidszorg

Maakt u zich zorgen? Bel het meldpunt.

Dan kunt u bellen met het meldpunt via 088-2460240. Dit nummer is van de GGD Drenthe. 

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij een familievertrouwenspersoon. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website van familievertrouwenspersonen.