Advies en meldpunt OGGZ

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw omgeving met verward of vreemd gedrag, dan kunt u dat melden bij het advies en meldpunt OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) van de GGD.

Dit meldpunt onderzoekt dan of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. In eerste instantie gaat het om hulp op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen, dan kan een rechter beslissen of verplichte zorg wordt ingezet.

Het advies en meldpunt is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur via telefoonnummer 088 24 60 240. In de avond of in het weekend kunt u een bericht inspreken. Een sociaal verpleegkundige belt u de volgende werkdag terug. U kunt het meldpunt ook een bericht sturen via het formulier digitale melding openbare geestelijke gezondheidszorg.