Zorg, welzijn, werk

Hier vindt u de informatie over het sociaal domein. Denk hierbij aan hulp bij een beperking, wonen, opvoeden, zorg, welzijn en werk.

 • Sociaal Domein: Stichting Attenta

  Stichting Attenta heeft vanaf 1 juli 2018 de werkzaamheden overgenomen van het sociaal team van de gemeente Aa en Hunze. Stichting Attenta zet zich als zelfstandige stichting in om zorg, zoals jeugdzorg en wmo, dichtbij inwoners te organiseren. De gemeente Aa en Hunze blijft eindverantwoordelijk.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  Hier vindt u informatie over de Adviesraad Sociaal Domein. Denk hierbij aan verslagen, adviezen, vergaderdata en de structuur van de raad.

 • Advies en meldpunt OGGZ

  27 januari 2021

  Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw omgeving met verward of vreemd gedrag, dan kunt u dat melden bij het advies en meldpunt OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) van de GGD.

 • Sociale kaart

  Op de Sociale kaart staat informatie over organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

 • Iets doen voor een ander

  Over vrijwilligers, mantelzorgers en de ondersteuning die de gemeente hiervoor kan bieden.

 • Op zoek naar werk

  Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering of hulp bij het zoeken naar opleiding, scholing of werk.

 • Uitkering

  Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Of heeft u een uitkering van UWV en heeft u vragen over/zoekt u hulp bij het zoeken naar werk?

 • Meldpunt discriminatie

  Discriminatie stopt niet vanzelf. Meld het. Ook als u getuige bent van discriminatie!

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  23 juli 2021

  U kunt bij de gemeente Aa en Hunze een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen. Hoe dat werkt leest u hier.

 • Update Coronavirus

  18 maart 2020

  Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.

 • Meldpunt Zorgmeldingen

  22 april 2021

  Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan weten.

 • Vroegsignalering

  03 maart 2021

  Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen als zij een betalingsachterstand hebben bij hun woningcorporatie, energiemaatschappij, waterbedrijf of zorgverzekeraar.