Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Windgemeenten doen geluidsmetingen en zetten in op landelijk gezondheidsonderzoek

PERSBERICHT

De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Stadskanaal laten nog voor de realisatie van windpark De Drentse Monden en Oostermoer metingen doen naar laagfrequent geluid in het gebied. De uitkomsten van de geluidsmetingen en de resultaten van blijvende monitoring van het geluidsniveau, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan grootschalig wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Om een dergelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines mogelijk te kunnen maken, sluiten de gemeenten en de GGD’en Drenthe en Groningen aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. 

Zorgen over effecten van windturbines op de gezondheid

Omwonenden van het geplande windpark Drentse Monden en Oostermoer, vroegen de gemeenten eerder dit jaar een gezondheidsonderzoek te doen. Zij maken zich zorgen over de effecten van de windturbines op de gezondheid, in het bijzonder laagfrequent geluid. De gemeenten hebben begrip voor de zorgen van hun inwoners. Daarom deden ze een gezamenlijk verzoek aan de GGD’en Drenthe en Groningen naar de haalbaarheid van een regionaal gezondheidsonderzoek. Aangezien de bouw van de eerste windturbine in de Veenkoloniën inmiddels is gestart, willen de gemeenten vaart zetten achter de uitvoering van de gevraagde geluidsmetingen.

Grootschalig en langjarig gezondheidsonderzoek nodig

Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig. Dit concludeerden de GGD’en Groningen en Drenthe. Dit vraagt een landelijke aanpak, waarbij meer expertise nodig is dan we regionaal kunnen organiseren. Zo’n onderzoek moet grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen. De gemeenten en GGD’en sluiten daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Dit netwerk probeert het onderwerp ook op de landelijke politieke agenda te krijgen.