Hei-werkzaamheden

Zoals wellicht u in enkele nieuwsberichten heeft kunnen lezen, zal er vanaf 7 mei gestart worden met de heiwerkzaamheden t.b.v. het Windpark DMOM. Hopelijk zult u daar weinig of geen hinder van ondervinden.

Het kan zijn dat u verwacht dat uw woning daar schade van ondervindt. Tijdens de OAR-vergaderingen met de initiatiefnemers hebben wij meerdere malen erop gewezen dat een 0-meting voor direct omwonende gewenst is. De initiatiefnemers hebben beoordeeld dat dit niet nodig is wegens de gebruikte technieken. Als OAR vinden wij het belangrijk omwonenden te informeren hoe zij met mogelijke schade om kunnen gaan. 

Indien u verwacht dat het heien gevolgen kan hebben voor uw woning. Dan kunt u op de website van Eigenhuis een voorbeeld bouwexploit downloaden en deze ingevuld naar het windpark Oostermoer sturen. Met dit bouwexploit stelt u de initiatiefnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die de bouw kan veroorzaken. Tevens adviseren wij u een fotorapportage te maken van uw buitengevels en enkele kwetsbare punten van uw woning, voor de aanvang van de hei- en overige bouwwerkzaamheden. Enkele detailfoto’s, maar ook overzichten waar de details zich in de gevel bevinden. Op deze wijze kunt u later aan tonen welke schade door de werkzaamheden ontstaan is. Stuur ook een kopie van dit bouwexploit en foto’s door naar het gemeenteloket.

Wilt u meer informatie neem gerust contact op met uw afgezand binnen de OAR. Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook nalezen op de website van eigenhuis.

OAR Oostermoer