Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

OmgevingsAdviesRaad

Contact

In maart 2019 is in verband met de ontwikkelingen rondom het Windpark Oostermoer een OmgevingsAdviesRaad (OAR) ingesteld. Deze OAR wordt gevormd door vertegenwoordigers van Bewonersplatform, Verenigingen Dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond) en WindNee. De OAR wordt ondersteund door een adviseur, Rob Rietveld.

Heeft u vragen of verzoeken aan de OAR of wilt u meer weten over de OAR dan kunt u contact opnemen met één van de vertegenwoordigers of met Rob Rietveld via e-mail rob.rietveld@nlvow.nl of telefoon 06 - 463 750 95

Nieuwsberichten

Hei-werkzaamheden (6 mei 2020)

Zoals wellicht u in enkele nieuwsberichten heeft kunnen lezen, zal er vanaf 7 mei gestart worden met de heiwerkzaamheden t.b.v. het Windpark DMOM. Hopelijk zult u daar weinig of geen hinder van ondervinden. Het kan zijn dat u verwacht dat uw woning daar schade van ondervindt. Tijdens de OAR-vergaderingen met de initiatiefnemers hebben wij meerdere malen erop gewezen dat een 0-meting voor direct omwonende gewenst is. De initiatiefnemers hebben beoordeeld dat dit niet nodig is wegens de gebruikte technieken. Als OAR vinden wij het belangrijk omwonenden te informeren hoe zij met mogelijke schade om kunnen gaan. Lees het hele bericht

Verslagen 

Presentaties