OmgevingsAdviesRaad

Contact

In maart 2019 is in verband met de ontwikkelingen rondom het Windpark Oostermoer een OmgevingsAdviesRaad (OAR) ingesteld. Deze OAR wordt gevormd door vertegenwoordigers van Bewonersplatform, Verenigingen Dorpsbelangen (Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond) en WindNee. De OAR wordt ondersteund door een adviseur, Rob Rietveld.

Heeft u vragen of verzoeken aan de OAR of wilt u meer weten over de OAR dan kunt u contact opnemen met één van de vertegenwoordigers of met Rob Rietveld via e-mail rob.rietveld@nlvow.nl of telefoon 06 - 463 750 95

Nieuwsberichten

Planschade (26 oktober 2020)

Bericht vanuit de OmgevingsAdviesRaad aan de bewoners van het gebied waar het windpark Oostermoer wordt gerealiseerd. In eerdere berichtgeving is gemeld, dat de OAR in overleg is gegaan met het windpark om te proberen een minnelijke regeling voor de planschade te treffen. Ondanks langdurig en intensief overleg is dat helaas niet gelukt. Het gevolg daarvan is dat alle bewoners, die menen recht te hebben op planschade, dit nu zelf via de gemeente waarin zij wonen moeten aanvragen. De OAR, bestaande uit vertegenwoordigers van WindNee, de dorpen Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gieterveen, Nieuwediep en het bewonersplatform zijn teleurgesteld over deze uitkomst. Lees het hele bericht

Brief OAR over planschade (pdf, 200 kb)

Hei-werkzaamheden (6 mei 2020)

Zoals wellicht u in enkele nieuwsberichten heeft kunnen lezen, zal er vanaf 7 mei gestart worden met de heiwerkzaamheden t.b.v. het Windpark DMOM. Hopelijk zult u daar weinig of geen hinder van ondervinden. Het kan zijn dat u verwacht dat uw woning daar schade van ondervindt. Tijdens de OAR-vergaderingen met de initiatiefnemers hebben wij meerdere malen erop gewezen dat een 0-meting voor direct omwonende gewenst is. De initiatiefnemers hebben beoordeeld dat dit niet nodig is wegens de gebruikte technieken. Als OAR vinden wij het belangrijk omwonenden te informeren hoe zij met mogelijke schade om kunnen gaan. Lees het hele bericht

Verslagen 

 

Presentaties