Resultaten geluidsonderzoek windpark bekend

Gemeenten doen vervolgonderzoek en dringen bij Rijk aan op actie

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben een geluidsonderzoek laten uitvoeren bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Doel was om het verschil in (laagfrequent) geluid inzichtelijk te maken voor en na de plaatsing van de windturbines. Conclusie van de twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus is dat het geluid is toegenomen, maar laagfrequent geluid beperkte invloed heeft. Dit betekent volgens de gemeenten echter niet dat inwoners geen overlast ervaren. Ze laten aanvullend brononderzoek doen en wenden zich nadrukkelijk tot het Rijk. 

Aanvullend brononderzoek

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze ziet dat omwonenden van het windpark wel overlast ervaren. “Uit het onderzoek blijkt dat er ’s nachts een constante ‘deken van geluid’ is, die juist in ons stille plattelandsgebied extra opvalt. De mate van overlast kan verschillen per moment, per locatie en zelfs per persoon. Het is in de eerste plaats heel naar voor omwonenden, maar voor ons als gemeenten ook lastig om grip op te krijgen.” Aa en Hunze en Borger-Odoorn laten op basis van het geluidsonderzoek en binnengekomen klachten aanvullend brononderzoek doen. Daarmee kan voor specifieke locaties worden bepaald of turbines aan de vastgestelde specificaties voldoen. 

Rijksoverheid

De gemeenten zijn echter van mening dat ze de gevolgen van een windpark waar ze zelf niet voor gekozen hebben ook niet alleen kunnen en moeten dragen. Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn: “We hebben de onderzoeksresultaten gezamenlijk naar de ministeries van EZK en I&W én naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, met daarbij het nadrukkelijke verzoek om hier met ons in gesprek te gaan over de impact die het windpark heeft op omwonenden. Ook willen we samen met het Rijk verkennen of bijvoorbeeld isolatiemaatregelen aan woningen de overlast kunnen helpen beperken.” Daarnaast pleiten de gemeenten voor vaart in landelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines en doen zij een klemmend beroep op het Rijk om de resultaten van het geluidsonderzoek mee te nemen bij het opstellen van landelijke normen voor nieuwe windparken. 

Bijeenkomst voor omwonenden

Voor omwonenden van het windparkgebied is er op woensdag 22 februari een bijeenkomst met de adviseurs van het onderzoeksbureau. Zij geven een (technische) toelichting en er is dan gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis in Gasselternijveenschemond, Noordzijde 165. 
Let op, deze bijeenkomst gaat specifiek over de resultaten van het geluidsonderzoek!

Aanmelden

In verband met de organisatie van deze bijeenkomst, vragen wij of u zich aan wilt melden als u wilt komen. Aanmelden kan via communicatie@aaenhunze.nl.