Windloket gemeente

Contact

De gemeente Aa en Hunze heeft een windloket ingericht. Daar kunt u terecht met vragen, ideeën en zorgen rondom de totstandkoming van het windpark.

U kunt mailen naar windloket@aaenhunze.nl of bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 0592.

Nieuwsberichten

Regionale Energiestrategie Drenthe (concept)

In de gemeenteraad van 28 mei 2020 wordt het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Drenthe besproken. Het document vindt u op onze website.
Binnenkort wordt een meer compacte publieksversie toegevoegd. De verwachting is dat de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) regio Drenthe in juli 2021 zal worden vastgesteld.

Toezicht en handhaving

Ondanks dat de gemeente Aa en Hunze de vergunning niet heeft verleend, is het college wel verantwoordelijk voor het toezicht tijdens de bouw van het windpark. De gemeente ziet er op toe dat de windturbines gebouwd worden volgens de verleende vergunning en voert tijdens de bouw daarom geregeld een controle hierop uit.

Presentaties

Persberichten

Artikelen