Rijk verplicht Aa en Hunze om Bestemmingsplan aan te passen

Eind september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen mogelijkheid om windmolens te bouwen. Een week later is het rijksinpassingsplan van kracht worden. Dit plan maakt de komst van windmolens wel mogelijk. Zoals bekend heeft de gemeente Aa en Hunze grote bezwaren tegen deze windmolenplannen.

Een rijksinpassingsplan is wettelijk gezien altijd van toepassing. Daarom moet het bestemmingsplan van de gemeente Aa en Hunze hierop aansluiten. Het college stelt voor om in de publicatie van het bestemmingsplan buitengebied te vermelden dat het bestemmingsplan geen betrekking heeft op de gronden van het rijksinpassingsplan. Wethouder Co Lambert: “Het betreft een juridische aanpassing die het rijk ons oplegt. Helaas hebben wij nog steeds geen enkele invloed op de windmolenplannen van het rijk en de initiatiefnemers. Wij blijven het betreuren dat de minister niets heeft gedaan met alle bezwaren van ons en onze inwoners”.

Raadsvergadering

Het collegevoorstel wordt op donderdag 24 november behandeld in de raadsvergadering.