Rijk neemt regie en bepaalt omvang windpark Veenkoloniën

College Aa en Hunze boos na reactie van het Rijk

Het college van de gemeente Aa en Hunze voelt zich niet serieus genomen door het Rijk inzake de plannen voor het windpark Veenkoloniën. In een brief van minister Kamps gaat het Rijk uit van een omvang van 150 MW in het gebied van Aa en Hunze en Borger-Odoorn, een omvang die naar opvatting van de gemeente Aa en Hunze veel te hoog is. Bovendien neemt het Rijk de regie over de plannen zelf in handen. Op beide punten negeert het Rijk de uitgangspunten van de gebiedsvisie Windenergie.

Met de 150 MW worden de maximale mogelijkheden voor het zoekgebied in Aa en Hunze en Borger-Odoorn ver overschreden. Wat de gemeente Aa en Hunze betreft zou de invulling in Aa en Hunze beperkt moeten blijven tot één gebied (Boerveen). Er bestaat bovendien nog een kans dat de 150 MW met nog 35 MW stijgt, indien in het zuidelijk deel van de provincie (gemeenten Emmen en Coevorden) niet aan de taakstelling kan worden voldaan.

Het Rijk geeft aan de regie over te nemen in het kader van de Rijkscoördinatieregeling. Dat gaat in tegen het uitgangspunt van de gebiedsvisie, namelijk dat de provincie en de betrokken gemeenten de regie houden. Volgens de gemeente Aa en Hunze wordt het nu een proces dat volledig top-down wordt ingericht, een ontwikkeling die het college ernstig betreurt. 

Het college van Aa en Hunze stelt alles in het werk om de uitgangspunten, zoals ze vastgelegd zijn in gebiedsvisie, na te volgen. Daarbij verwacht het college dat de provincie Drenthe zich hiervoor ook blijft inzetten.