Verhuizen

Verhuizen binnen Aa en Hunze

Wanneer u verhuist binnen de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum. U kunt ook uw verhuizing doorgeven aan de balie. Maak hiervoor een afspraak.

Verhuizen naar Aa en Hunze

Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum. U kunt ook uw verhuizing doorgeven aan de balie. Maak hiervoor een afspraak.

Verhuizen vanuit het buitenland

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven neem dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland telefonisch contact op met de publieksbalie. 

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u vanuit de gemeente Aa en Hunze naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen naar een nieuwbouwwoning

Wanneer u een nieuwbouwwoning gaat betrekken moet u zelf een afvalcontainer en afvalpas aanvragen. Dit vraagt u aan via het formulier afvalpas melding en formulier extra containers aanvragen of inleveren.

U heeft recht op een afvalcontainer en afvalpas vanaf de datum dat de woning bewoond gaat worden. U kunt de container en afvalpas aanvragen vanaf het moment dat u staat ingeschreven op het opgegeven adres.

Meenemen

  • geldig paspoort of identiteitskaart.
  • kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming inwoning (pdf, 38 kB) met kopie van zijn of haar geldige paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • ouder voor een inwonend kind;
  • meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven via het formulier vertrek naar het buitenland of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Briefadres

Als u geen woonplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.