Verhuizen

Verhuizen binnen Aa en Hunze

Wanneer u verhuist binnen de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum.

Verhuizen naar Aa en Hunze

Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum.

Verhuizen vanuit het buitenland

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Iedereen die vanuit het buitenland verhuist moet zich persoonlijk aan de balie melden.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u vanuit de gemeente Aa en Hunze naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Meenemen

  • geldig paspoort of identiteitskaart.
  • kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming inwoning (pdf, 38 kB) met kopie van zijn of haar geldige paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • ouder voor een inwonend kind;
  • meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven via het formulier vertrek naar het buitenland of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Briefadres

Als u geen woonplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.