Whatsapp-groepen

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt.

buurtpreventiebord

WhatsApp buurtpreventiebord

Steeds meer buurten en dorpen maken gebruik van WhatsApp buurtpreventie. Het plaatsen van een bordje waarop hiervan melding wordt gemaakt ondersteunt deze buurtpreventie. De gemeente waardeert buurtpreventie door het beschikbaar stellen van de bordjes. Hiervoor gelden wel enkele spelregels. 

Door het invullen en verzenden van het formulier WhatsApp buurtpreventiebord aanvragen maakt u uw belangstelling voor een buurtpreventiebord kenbaar. Wij proberen u uiterlijk eind 2018 uitsluitsel te geven over uw aanvraag.