Brandweer

Sinds 1 januari 2014 maakt brandweer Aa en Hunze onderdeel uit van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Het vormen van de VRD volgt uit de wettelijke verplichting van het rijk om de brandweer te regionaliseren. In totaal ontstaan er 25 veiligheidsregio’s in Nederland.

Samen met de andere brandweerkorpsen en hulpverleningsdiensten in Drenthe werkt brandweer Aa en Hunze binnen de VRD aan uw veiligheid. Binnen de VRD is de brandweer organisatorisch ingedeeld in drie districten: Zuidwest, Zuidoost  en Noord en Midden. Aa en Hunze valt onder district Noord en Midden.

Bij de brandweer werken zowel beroepskrachten (bijvoorbeeld adviseurs of ondersteuners) als vrijwilligers. De beroepsmedewerkers zijn werkzaam in kantoren in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. De vrijwilligers werken in de incidentbestrijding en hulpverlening. Zij rukken uit vanuit 36 locaties verspreid over Drenthe. De meldkamer is op Noord-Nederlandse schaal georganiseerd en bevindt zich in Drachten.

District Noord en Midden bestaat naast brandweer Aa en Hunze uit brandweer Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo . Binnen dit district zijn vrijwilligers werkzaam vanuit 4 brandweerposten.

Wat kan de brandweer voor u betekenen?

De brandweer is een behulpzame, deskundige en daadkrachtige organisatie met als doel een goede brandweerzorg te verlenen aan haar inwoners. De kern van deze zorg ligt in het voorkomen en bestrijden van branden en andere incidenten, en het beperken van de gevolgen hiervan.

Advies over brandveiligheid?

Voor advies voor brandveilig wonen, leven en werken neemt u contact op met een van onze medewerkers.

Werken bij de brandweer?

Regelmatig is de brandweer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie bij de vrijwillige brandweer wil werken, moet aan enkele criteria voldoen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor iedere oefening en uitruk. Interesse of wilt u meer informatie over het werken bij de brandweer? Neem dan contact op via brandweer@vrd.nl.

Contactgegevens

De beroepskrachten zijn voornamelijk werkzaam op onderstaande adressen. Als u een van onderstaande nummers belt, dan wordt u verder geholpen. Of mail naar brandweer@vrd.nl. De genoemde telefoonnummers zijn alleen tijdens werkdagen bereikbaar.

Voor het melden van een brand of een ander incident belt u altijd 112!

•    Brandweerdistrict Noord-Midden: Mien Ruysweg 1, 9408 KA  Assen,  0592 - 32 46 60
•    Brandweerdistrict Zuidwest: Industrieweg 2, 7902 AA Hoogeveen, 14 0528
•    Brandweerdistrict Zuidoost: Nijbracht 43a, 7821 CB Emmen, 0591 - 685345

Kijkt u voor actuele contactgegevens op www.vrd.nl.