Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Brandweer

Sinds 1 januari 2014 maakt brandweer Aa en Hunze onderdeel uit van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Het vormen van de VRD volgt uit de wettelijke verplichting van het rijk om de brandweer te regionaliseren. In totaal ontstaan er 25 veiligheidsregio’s in Nederland.

Samen met de andere brandweerkorpsen en hulpverleningsdiensten in Drenthe werkt brandweer Aa en Hunze binnen de VRD aan uw veiligheid. Binnen de VRD is de brandweer organisatorisch ingedeeld in drie districten: Zuidwest, Zuidoost  en Noord en Midden. Aa en Hunze valt onder district Noord en Midden.

Bij de brandweer werken zowel beroepskrachten (bijvoorbeeld adviseurs of ondersteuners) als vrijwilligers. De beroepsmedewerkers zijn werkzaam in kantoren in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. De vrijwilligers werken in de incidentbestrijding en hulpverlening. Zij rukken uit vanuit 36 locaties verspreid over Drenthe. De meldkamer is op Noord-Nederlandse schaal georganiseerd en bevindt zich in Drachten.

District Noord en Midden bestaat naast brandweer Aa en Hunze uit brandweer Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo . Binnen dit district zijn vrijwilligers werkzaam vanuit 4 brandweerposten.

Wat kan de brandweer voor u betekenen?

De brandweer is een behulpzame, deskundige en daadkrachtige organisatie met als doel een goede brandweerzorg te verlenen aan haar inwoners. De kern van deze zorg ligt in het voorkomen en bestrijden van branden en andere incidenten, en het beperken van de gevolgen hiervan.

Advies over brandveiligheid?

Voor advies voor brandveilig wonen, leven en werken neemt u contact op met een van onze medewerkers.

Werken bij de brandweer?

Regelmatig is de brandweer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie bij de vrijwillige brandweer wil werken, moet aan enkele criteria voldoen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor iedere oefening en uitruk. Interesse of wilt u meer informatie over het werken bij de brandweer? Neem dan contact op via brandweer@vrd.nl.

Contactgegevens

De beroepskrachten zijn voornamelijk werkzaam op onderstaande adressen. Als u een van onderstaande nummers belt, dan wordt u verder geholpen. Of mail naar brandweer@vrd.nl. De genoemde telefoonnummers zijn alleen tijdens werkdagen bereikbaar.

Voor het melden van een brand of een ander incident belt u altijd 112!

•    Brandweerdistrict Noord-Midden: Mien Ruysweg 1, 9408 KA  Assen,  0592 - 32 46 60
•    Brandweerdistrict Zuidwest: Industrieweg 2, 7902 AA Hoogeveen, 14 0528
•    Brandweerdistrict Zuidoost: Nijbracht 43a, 7821 CB Emmen, 0591 - 685345

Kijkt u voor actuele contactgegevens op www.vrd.nl.