Toekomstvisie ‘t Ruige Veld

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 3 juni 2021 de Toekomstvisie ’t Ruige Veld Rolde heeft vastgesteld

Deze visie geeft een wensbeeld voor de ruimtelijke invulling van ’t Ruige Veld, Asserstraat 23 en 23a Rolde. De visie is ook bedoeld als uitgangspunt voor een nieuw bestemmingsplan voor ’t Ruige Veld.
 

Het vastgestelde visie ligt met ingang van 17 juni 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is de visie te raadplegen via deze link.
 

De visie betreft geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is er geen bezwaar en/of beroep mogelijk tegen de door de raad vastgestelde visie.