Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

 • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Starterslening

Voor starters is als aanvulling op een 'normale' hypotheek de Starterslening. Deze lening kan interessant zijn want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

De starterslening overbrugt alleen het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat bij de bank kan worden geleend volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Om in aanmerking te komen voor een starterslening dient voldaan te worden aan de gemeentelijke verordening ‘Verordening Starterslening Aa en Hunze 2018’ (pdf, 213 kB). Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is uiteindelijk de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling. Algemene informatie over de starterslening kunt u vinden via de website van SVn: www.svn.nl/particulieren/lening/starterslening.

Wie komt in aanmerking voor een lening?

 • De starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort;
 • In Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen dan wel minimaal een jaar inwonend zijn. Inwonend kan zijn bij de ouders thuis maar ook bij familie o.i.d.
 • De aanvrager (of indien sprake is van twee aanvragers één van beiden) moet jonger zijn dan 40 jaar.

Wanneer kom je in aanmerking voor een lening?

 • Wanneer een nieuwe en bestaande (huur)koopwoningen in de gemeente Aa en Hunze, en waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (waaronder grondkosten, bouwkosten, verbeteringskosten, renteverlies en alle overige kosten) van de woning niet hoger zijn dan:
  • € 175.000,-- voor een bestaande woning (huurwoningen van de corporaties dienen overeenkomstig de getaxeerde, marktconforme waarde te worden verkocht);
  • € 184.000,-- voor een nieuwbouwwoning waarvoor de aanvrager bij de 1e hypotheeverstrekker gebruik maakt van een extra financieringsruimte van maximaal € 9.000,-- in verband met verbetering van de duurzaamheid van de woning (artikel 7.6.1. NHG-normen 2015-3);
  • € 200.000,-- voor een nieuwbouwwoning waarvoor de aanvrager bij de eerste hypotheekverstrekker gebruik maakt van een extra financieringsruimte van maximaal € 25.000,-- in verband met de verbetering van de duurzaamheid van de woning tot een energie neutrale woning (artikel 7.6.2. NHG-normen 2015-3).

Wat kan er maximaal als starterslening worden geleend?

 • De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, met een maximaum  van  € 35.000,--

Let wel: de starterslening overbrugt enkel het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat op basis van het inkomen bij de bank kan worden geleend volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Hoe dien ik een aanvraag in en wat is de procedure

 • U meldt zich bij de gemeente met het verzoek om in aanmerking te komen voor een Starterslening en voegt daarbij een kopie van een getekende voorlopige koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst van de betreffende aan te schaffen koopwoning bij. U dient daarbij tevens aan te tonen dat:
  • De starter iemand is die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en daardoor op grond van onze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort;
  • De starter een in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde persoon is die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoond dan wel minimaal een jaar inwonend is. Inwonend kan zijn bij de ouders thuis maar ook bij familie o.i.d.
  • De aanvrager (of indien sprake is van twee aanvragers één van beiden) moet jonger zijn dan 40 jaar.
 • De gemeente toetst of u voldoet aan de in de verordening genoemde criteria;
 • Indien u in principe in aanmerking komt wordt door de gemeente een toewijzigingsbrief Starterslening naar de aanvrager van de lening verzonden;
 • Aanvrager stuurt (eventueel in overleg met de bank / hypotheekadviseur) de toewijzigingsbrief met de overige noodzakelijke bijlagen en/of gegevens voor het SVn naar www.svn.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met team Ruimtelijk beleid van de gemeente Aa en Hunze, dhr. G.A. Ebels, via telefoonnummer 14 0592 of gebels@aaenhunze.nl.