Starterslening

Voor starters is als aanvulling op een 'normale' hypotheek de Starterslening. Deze lening kan interessant zijn want u betaalt de eerste drie jaar geen rente en aflossing.

De starterslening overbrugt alleen het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat bij de bank kan worden geleend volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Om in aanmerking te komen voor een starterslening dient voldaan te worden aan onder andere de Verordening Starterslening Aa en Hunze 2018 (pdf, 213 kB). Aanvraagformulieren voor een lening kunnen verkregen worden bij de gemeente Aa en Hunze, afd. Ruimte of rechtstreeks gedownload worden van de website van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling.

Wie komt in aanmerking voor een lening?

 • De starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort;
 • In Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen dan wel minimaal een jaar inwonend zijn. Inwonend kan zijn bij de ouders thuis maar ook bij familie o.i.d.
 • De aanvrager (of indien sprake is van twee aanvragers één van beiden) moet jonger zijn dan 40 jaar.

Wanneer kom je in aanmerking voor een lening?

 • Wanneer een nieuwe en bestaande (huur)koopwoningen in de gemeente Aa en Hunze, en waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (waaronder grondkosten, bouwkosten, verbeteringskosten, renteverlies en alle overige kosten) van de woning niet hoger zijn dan:
  • € 175.000,-- voor een bestaande woning (huurwoningen van de corporaties dienen overeenkomstig de getaxeerde, marktconforme waarde te worden verkocht);
  • € 184.000,-- voor een nieuwbouwwoning waarvoor de aanvrager bij de 1e hypotheekverstrekker gebruik maakt van een extra financieringsruimte van maximaal € 9.000,-- in verband met verbetering van de duurzaamheid van de woning (artikel 7.6.1. NHG-normen 2015-3);
  • € 200.000,-- voor een nieuwbouwwoning waarvoor de aanvrager bij de eerste hypotheekverstrekker gebruik maakt van een extra financieringsruimte van maximaal € 25.000,-- in verband met de verbetering van de duurzaamheid van de woning tot een energie neutrale woning (artikel 7.6.2. NHG-normen 2015-3).

Wat kan er maximaal als starterslening worden geleend?

 • De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, met een maximum  van  € 35.000,--

Let wel; de starterslening overbrugt enkel het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat op basis van het inkomen bij de bank kan worden geleend volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Hoe dien ik een aanvraag in en wat is de procedure?

 • Je meldt je bij de gemeente met het verzoek om in aanmerking te komen voor een Starterslening. Op dat moment moet een voorlopige koopovereenkomst of aannemingsovereenkomst zijn getekend.
 • De gemeente toetst of de aanvrager voldoet aan de in de verordening genoemde criteria
 • Indien aanvrager in principe in aanmerking komt wordt een aanvraagformulier uitgereikt.
 • Aanvrager vult (in overleg met de bank) het aanvraagformulier in en stuurt deze met de noodzakelijke bijlagen naar SVn.
 • SVn toetst de aanvraag, bepaalt de hoogte van de lening (aanvangsdraagkracht) en stelt de rente voor de aanvraag vast voor een periode van 15 jaar.
 • SVn adviseert aan de gemeente omtrent de aanvraag.
 • De gemeente besluit over de toekenning en stelt aanvrager daarvan in kennis.
 • Gemeente zendt een kopie van het besluit naar SVn
 • Binnen 4 weken zend aanvrager een door hem en de geldverstrekker getekende offerte voor een lening van de eerste hypotheek naar SVn.
 • SVn toetst en brengt de offerte uit voor de Starterslening.
 • Aanvrager beoordeelt de offerte en bericht SVn inzake acceptatie van de offerte d.m.v. terugzending van een voor akkoord getekende offerte.
 • SVn bericht de notaris en zend de vereiste stukken toe.
 • Hypotheek bij de bank kan verder worden afgewerkt. Let wel; rentevastheidsperiode moet tenminste 10 jaar bedragen
 • Eerste hypothecaire lening en de Starterslening moeten tegelijkertijd bij de notaris passeren.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Aa en Hunze, dhr. G. Ebels, via telefoonnummer 14 0592 of gebels@aaenhunze.nl.