Subsidie afkoppelen regenwater

Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

Regen is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp of kolken in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente geeft daarom subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak of terreinverharding wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. De subsidie bedraagt €400,-. Of meer indien u een groter oppervlak wilt afkoppelen dan 150m2. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt. 
  • U woont in de gemeente Aa en Hunze.
  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd (of vuilwater)riool en niet al eerder afgekoppeld. Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd? Dan kunt u geen aanspraak maken op de subsidie.
  • Als u aangesloten bent op een drukriool, betekent dat dat het regenwater niet aangesloten is op het rioolstelsel (in ieder geval niet mag zijn). Dat betekent ook dat u helaas niet in aanmerking komt voor de subsidie.
  • Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2. U berekent het oppervlak aan de hand van de plattegrond (dus niet een schuin dak).
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving. Bij een bui die gemiddeld eens per twee jaar voorkomt, is dat zo’n 20 liter per m2. Bij een oppervlakte van 40 m2, moet er dan dus ruimte zijn voor het regenwater van 800 liter. En bij het afkoppelen van bijvoorbeeld 100m2, is dat al 2000 liter! Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.riool.info/regen-opvangen-in-de-tuin
  • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Vraag de subsidie aan via het aanvraagformulier afkoppelen regenwater. Heeft u verder nog vragen, neem dan telefonisch contact op via 14 0592.

Wat is nog meer goed om te weten?

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.

Meer informatie

Op www.riool.info leest u meer over hoe u regenwater probleemloos kunt verwerken in de tuin.