Rioolvervanging Waardeellaan en Zaalsteden

In de Waardeellaan en de Zaalsteden is een deel van de riolering aan vervanging toe. Deze straten zijn door de natuurlijke hoogteverschillen en het ruime openbaar gebied uitermate geschikt om de klimaatverandering op een robuuste wijze het hoofd te bieden. We kunnen namelijk het regenwater dat op verhardingen valt via de straten en het openbaar groen afvoeren. Omdat de inrichting van de openbare ruimte hierdoor wijzigt, is in overleg met de omwonenden een ontwerp in concept gemaakt.

Concept

Concept ontwerp rioolvervanging waardeellaan en zaalsteden (pdf, 2,6 MB)

Inloopavond 2 juli

Tijdens de inloopavond op 2 juli as. in het gemeentehuis kunnen omwonenden opmerkingen en vragen doorgeven over het ontwerp. Die proberen we zoveel mogelijk mee te nemen in het uiteindelijk ontwerp. Men kan zelf kiezen hoe laat men komt tussen 17:00 en 19:00 uur.

Meer informatie

Zijn er in de tussentijd nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de heer R. Mensen via telefoon (140592) of mail (rmensen@aaenhunze.nl).