Riolering

Rioolverstopping en rioolaansluiting aanvragen.

 • Rioolverstopping

  Als het riool verstopt is op uw eigen grond, moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Formulieren voor het aanvragen van een rioolaansluiting.

 • Rioolaansluitingen Aa en Hunze

  Rioolaansluiting van uw perceel downloaden.

 • Subsidie afkoppelen regenwater

  21 januari 2023

  Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 • Wateroverlast door hevige regenval

  08 juli 2021

  Het klimaat verandert. Dat betekent dat er langere periodes van droogte en hitte zijn, maar ook meer neerslag in een korte periode en nattere winters. Vooral de toenemende hevige piekbuien zijn in dit geval vaak de boosdoener van wateroverlast.