Permanente bewoning van recreatieverblijven

In de gemeente Aa en Hunze is permanente bewoning van recreatieverblijven, op grond van het bestemmingsplan, niet toegestaan. In een recreatieverblijf mag alleen worden gerecreëerd.

Wanneer is er sprake van permanente bewoning?

Er is sprake van het permanent bewonen van een recreatieverblijf als deze (structureel of tijdelijk) als hoofdverblijf wordt gebruikt. Een hoofdverblijf is het verblijf vanuit waar de dagelijkse activiteiten worden gepland en ondernomen. Of u wel of niet staat ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen) op het adres van het recreatieverblijf maakt niet uit voor de vraag of er sprake is van permanente bewoning.

Wat doet de gemeente Aa en Hunze tegen permanente bewoning van recreatieverblijven? 

De gemeente neemt maatregelen tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door regelmatig recreatieterreinen te inspecteren. Als de gemeente constateert dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een recreatieverblijf, dan kan de gemeente daartegen handhavend optreden. Dit kan leiden tot het opleggen van een dwangsom voor zowel de eigenaar als de bewoner van het recreatieverblijf.

Kan ik tijdelijk toestemming krijgen om in een recreatieverblijf te wonen?

Als er sprake is van overbruggingshuisvesting kan de gemeente Aa en Hunze in enkele gevallen een tijdelijke gedoogbeschikking verlenen. Door middel van deze tijdelijke gedoogbeschikking kan toestemming worden verleend voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan. Deze tijdelijke gedoogbeschikking kan worden verleend voor maximaal twaalf maanden voor recreatiewoningen (die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012). Er worden geen tijdelijke gedoogbeschikkingen verleend voor andere recreatieverblijven zoals stacaravans en chalets. Voor maximaal 10% van de recreatiewoningen op een park of van een cluster van solitaire recreatiewoningen kan een tijdelijke gedoogbeschikking worden verleend.

Een tijdelijke gedoogbeschikking wordt alleen verleend als u kunt aantonen dat er sprake is van een dringende reden of een bijzondere omstandigheid. Daarnaast moet er sprake zijn van sociale en/of economische gebondenheid met de gemeente Aa en Hunze. Hiervan kan sprake zijn als u woont, komt wonen of werkt in de gemeente Aa en Hunze. Ook moet de tijdelijkheid van de bewoning worden aangetoond. Dit betekent dat moet worden aangetoond dat vertrek binnen twaalf maanden mogelijk is. 

Als bewoning plaatsvindt zonder dat een tijdelijke gedoogbeschikking is verleend, kan de gemeente per direct een handhavingsprocedure starten tegen zowel de eigenaar als de bewoner van het recreatieverblijf.

Hoe kan ik een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen? 

U kunt een tijdelijke gedoogbeschikking aanvragen door middel van het aanleveren van een ingevuld aanvraagformulier en bijbehorende bewijsstukken. U kunt het aanvraagformulier afhalen bij de balie op het gemeentehuis (Spiekersteeg 1, te Gieten) of u kunt contact opnemen met het team Handhaving via het algemene telefoonnummer 14 0592. De medewerkers kunnen u een aanvraagformulier verstrekken en daarnaast informatie geven over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tijdelijke gedoogbeschikking.

Kan ik hulp krijgen bij het zoeken naar reguliere woonruimte? 

Als u inwoner van de gemeente bent en ondersteuning nodig heeft bij het zoeken naar andere woonruimte, dan kunt u contact opnemen met Stichting Attenta (Sociaal werk Aa en Hunze). Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij vragen over het inschrijven bij een woningstichting. U kunt hen zien als begeleiders naar een oplossing voor uw vraag. Zij staan naast u en organiseren een oplossing samen met u en uw omgeving. Stichting Attenta is te bereiken op telefoonnummer (0592) 26 34 68 of via email info@stichtingattenta.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Stichting Attenta www.stichtingattenta.nl.  

Als u op dit moment in een andere gemeente woont dan kunt u contact opnemen met de gemeente waarin u woont. Deze gemeente kan dan samen met u kijken naar eventuele oplossingen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over permanente bewoning?

Als u nog vragen heeft over permanente bewoning van een recreatieverblijf dan kunt u contact opnemen met het team Handhaving via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0592. Of u kunt de onderstaande documenten met aanvullende beleidsregels bekijken.