Overhoeken

Per 26 april 2021 worden er geen overhoeken verkocht in afwachting van het nieuwe, nog vast te stellen, beleid met betrekking tot de verkoop van overhoeken.

Wat is een overhoek?

Een overhoek is een stuk gemeentegrond dat bijvoorbeeld naast een perceel van een woning ligt. De gemeente Aa en Hunze biedt in een aantal gevallen de mogelijkheid om deze grond te kopen. Voor veel dorpen is een inventarisatie gemaakt waarin staat aangegeven welke overhoeken beschikbaar zijn voor verkoop. Deze inventarisatie is echter nog niet compleet en daarom kunnen nog niet alle verzoeken in behandeling worden genomen.

Wat is al wel geïnventariseerd?

Verderop op deze pagina staan de dorpen aangegeven die al wel geïnventariseerd zijn. Van deze dorpen zijn inventarisatiekaarten gemaakt waarop staat welk openbaar groen structureel groen is dat niet wordt verkocht, en welk openbaar groen/welke overhoek wel kan worden verkocht. 

Worden ontbrekende dorpen ook geïnventariseerd?

Ja, om nu te komen tot een uniform beleid ten opzichte van alle dorpen in gemeente Aa en Hunze hebben we besloten dat ook de overige dorpen geïnventariseerd moeten worden, waarbij er weer vanuit diverse kanten gekeken wordt naar het openbare groen, welk groen openbaar moet blijven en welk groen eventueel verkocht kan worden. Totdat deze dorpen geïnventariseerd zijn, houden we de binnengekomen verzoeken voor aankoop van openbaar groen aan. 

Waar wordt begonnen met de verdere inventarisatie?

Er wordt begonnen met Rolde. Zodra de inventarisatiekaart van een dorp is vastgesteld door het college zullen we de inventarisatiekaart op deze pagina publiceren en de aangehouden en nieuwe verzoeken voor dat betreffende dorp in behandeling nemen. 

Voorwaarden en verkoopprijs

Op de verkoop van een overhoek zijn de Algemene verkoopvoorwaarden (pdf, 218 kB) van de gemeente Aa en Hunze van toepassing. De verkoopprijs van een overhoek bedraagt € 40,-/m2  v.o.n., dus inclusief kadastrale kosten, notariskosten en overdrachtsbelasting.

Verzoek indienen

U kunt momenteel geen verzoek indienen omdat het beleid nog moet worden vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijk Beleid.

Inventarisatiekaarten

De verkoop wordt per dorp uitgezet met behulp van een inventarisatiekaart. Op deze kaart ziet u een globale inventarisatie met te verkopen gronden. Op de inventarisatiekaarten is met groen en oranje aangegeven welke gronden de gemeente in principe wil verkopen en behouden.

Anderen

Anloo

Annerveenschekanaal

Eext

Eexterveen

Eexterveenschekanaal

Eexterzandvoort

Gasselternijveen

Gasselternijveenschemond

Gasteren

Gieterveen

Grolloo

Nieuw-Annerveen

Nieuwediep

Oud-Annerveen

Schoonloo

Spijkerboor