Omgevingswet 2024

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Op dit moment zijn deze regels nog versnipperd over veel verschillende losse wetten. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Op deze pagina leest u wat de komst van de nieuwe wet inhoudt en wat dat betekent.

Over de Omgevingswet

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u of wilt (ver)bouwen of slopen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat u alle benodigde stukken tijdig aanlevert. Is uw vooroverleg/conceptaanvraag Omgevingsvergunning goedgekeurd? Dan adviseren wij u uw aanvraag Omgevingsvergunning nog voor 31 december 2023 in te dienen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:
•    We gaan werken met een nieuw digitaal systeem. Het bestaande Omgevingsloket maakt plaats voor een nieuw Omgevingsloket. Hierin kunt u vanaf 1 januari 2024 online een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
•    De Omgevingswet zorgt ervoor dat alle regels voor de fysieke leefomgeving straks samenkomen op een overzichtelijke plek: het omgevingsplan. Het omgevingsplan is de vervanger van alle losse bestemmingsplannen.
•    Sommige regels die nu landelijk geregeld zijn, worden straks lokale regels van de gemeente. Hierdoor krijgen we meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk.
•    Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. We willen sneller en betere besluiten nemen over plannen en vergunningaanvragen. Dat betekent dat we de meeste aanvragen binnen 8 in plaats van 26 weken afhandelen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Omgevingswet of een idee? Neem dan contact met ons op door te mailen naar gemeente@aaenhunze.nl. We denken graag met u mee.