Landmeten

De gemeente Aa en Hunze werkt voortdurend aan het actueel houden van kaartmateriaal en het bijhouden van haar registraties. Landmeters helpen om veranderingen in kaart te brengen.

Om veranderingen nauwkeurig en gedetailleerd in kaart te brengen is het soms noodzakelijk dat landmeters toegang krijgen tot één of meerdere percelen. Landmeters voeren metingen uit en brengen deze wijzigingen in kaart.

Waarom laat de gemeente deze metingen uitvoeren?

De gemeente is wettelijk verplicht een wijziging vast te leggen in een zogenaamde basisregistratie wanneer u een woning, schuur of bedrijfspand (ver)bouwt. Het gaat om de “Basisregistratie Grootschalige Topografie” (BGT). Het kan zijn dat de landmeter metingen op of vanaf uw perceel moet verrichten om de wettelijke taak van de gemeente goed uit te kunnen voeren. De gemeente vraagt hiervoor uw medewerking door de landmeter zoveel mogelijk vrije toegang te geven tot uw perceel. De landmeters kunnen zich legitimeren. Wilt u hiervoor geen toestemming geven? Dan vragen wij u om het formulier ”Weigeren toestemming landmeter” in te vullen. 

Wat is de BGT?

De BGT is een digitale kaart waarop gebouwen, wegen, waterlopen en terreinen gedetailleerd en nauwkeurig zijn vastgelegd. De gemeente maakt gebruik van deze kaart voor onder andere het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, maar wordt ook gebruikt als ondergrond voor bestemmingsplannen. Ook bedrijven en andere overheden maken gebruik van deze kaart. 

De BGT is beschikbaar voor overheden, burgers en bedrijven via de pdok.nl.

Heeft u een conflict over erfgrenzen?

De gemeente geeft geen grenzen aan tussen percelen voor particulieren. Ook gemeentelijke grenzen die niet wijzigen, zet de gemeente niet uit. Als u wilt weten waar uw erfgrenzen liggen, kunt u het beste direct contact opnemen met het Kadaster.