Bouwkavels in Gasteren

9 kavels aan de Bosakkers in Gasteren. 5 voor een vrijstaande woning, 4 voor een halfvrijstaande woning.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft op 1 november 2016 het wijzigingsplan “Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3de fase (afronding Bosakkers) vastgesteld. Deze bouwlocatie is eigendom van de gemeente en de kavels worden te koop aangeboden. Afhankelijk van de belangstelling vindt een loting plaats.

Kavels

Er zijn in principe 9 kavels beschikbaar. 5 kavels voor het bouwen van een vrijstaande woning en 4 kavels voor het bouwen van een halfvrijstaande woning of mogelijk een vrijstaande woning (na aanpassing van kavelgrenzen). Om een halfvrijstaande woning te kunnen bouwen moet er een medebouwer zijn.

Alle woningen moeten gerealiseerd worden in particulier opdrachtgeverschap.

Concept verkavelingskaart

concept verkavelingskaart

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Kavelprijs

De gemeente Aa en Hunze hanteert marktconforme prijzen voor haar kavels. Het college heeft  een grondprijs van € 125,-/m² excl. btw en k.k. vastgesteld.

Verkoopvoorwaarden

Op de verkoop van de kavels zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente Aa en Hunze van toepassing.

Zaksloot kavel 1, 2 en 3

Aan de achterzijde van de aan de Noordzijde gelegen kavels (kavel 1, 2 en 3) is een Zaksloot gerealiseerd. Deze sloot functioneert als waterberging bij extreme regenval. Deze waterberging dient in stand te worden gehouden alsmede onderhouden te worden door de kavelkoper en diens  rechtsopvolger, zodat de functie (waterberging) te allen tijde blijft gewaarborgd. Meer informatie over deze bijzondere verkoopvoorwaarde kunt u vinden in de informatiebrochure.

Toewijzing en uitgifte kavels

Voor de kavels in “Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3de fase gelden de uitgiftecriteria van de gemeente Aa en Hunze. De kavels worden in principe door middel van loting uitgegeven. Na inventarisatie van de inschrijfformulieren wordt op 6 maart 2017 in het gemeentehuis te Gieten de loting verricht. U ontvangt van ons hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Inschrijven

Inschrijvingen moesten 22 februari 2017 bij ons binnen zijn.

Downloads

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Roo (0592 267816) of mevrouw D. Plat (0592 267815) van de afdeling Ruimte.