Kavels Gasteren

Alle kavels zijn tijdens de verloting uitgegeven. Er zijn op dit moment geen kavels beschikbaar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft op 1 november 2016 het wijzigingsplan “Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3de fase (afronding Bosakkers) vastgesteld.

Concept verkavelingskaart

Gasteren

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Roo (0592 267816) of mevrouw D. Plat (0592 267815) van de afdeling Ruimte.