Duurzaamheid

Subsidieregeling Verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe

Bent u eigenaar van een woning in de gemeente Aa en Hunze? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor het verduurzamen van uw woning.

Subsidieregeling verduurzaming volkshuisvesting Drenthe.

Transitievisie Warmte

De warmtevisie is een beleidsdocument waarin de gemeente opschrijft hoe we onze gebouwen de komende decennia anders denken te gaan verwarmen. De basis van dat beleid is gevormd door onderzoeken naar alternatieven voor aardgas. Welke alternatieven zijn haalbaar in de dorpen? Welke zijn betaalbaar? Vervolgens zijn keuzes gemaakt en is beleid opgesteld.

Transitievisie Warmte

Duurzaamheidsprojecten Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze is met verschillende duurzaamheidsprojecten bezig, zoals de Regionale Energiestrategie en laadpalen.

Lees hier meer over de verschillende projecten