Meest voorkomende vragen over de Transitievisie Warmte

 • Wanneer stopt de levering van aardgas?
  We verwachten dat er nog zeker twintig jaar aardgas geleverd zal worden.
  In de warmtevisie beschrijven we dat het slim is om wel alvast goede voorbereidingen te treffen op een andere manier van verwarmen. Door het huis goed te gaan isoleren. Door over te stappen op hybride verwarming. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar voor de meeste huishoudens ook goed voor de portemonnee.
   
 • Wat wordt uiteindelijk het alternatief voor aardgas?
  We verwachten dat de meeste gebouwen uiteindelijk verwarmd zullen worden met elektriciteit.
  In Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond zou een warmtenet een oplossing kunnen zijn, waarbij de warmte uit De Hunze/ Oostermoerse Vaart gehaald zou kunnen worden. Er is extra onderzoek nodig om vast te stellen of dat haalbaar en betaalbaar is én of daar draagvlak voor is.
   
 • Hoe moet ik mijn huis elektrificeren?
  Omdat elektriciteit niet zo warm wordt als aardgas, is het essentieel dat huizen en gebouwen goed geïsoleerd worden.
  Als gebouwen geïsoleerd worden, is het ook belangrijk om goede ventilatie te regelen. Ook kan het noodzakelijk zijn om de radiatoren aan te passen, of om vloerverwarming aan te leggen. Dat is allemaal sterk afhankelijk van het huis en de individuele woonwensen van de bewoner. Iedereen kan overstappen op inductie-koken; dat is ook gezonder voor de binnenlucht. Voor gebouwen die niet geëlektrificeerd kunnen worden, zal gezocht moeten worden naar andere oplossingen. Daarbij wordt aan groengas gedacht. 
   
 • Hoe betaal ik het isoleren en elektrificeren van mijn huis?
  Met spaargeld, met de hypotheek of met een persoonlijke lening bij het Warmtefonds.
  De kosten voor het isoleren en elektrificeren van gebouwen zijn sterk afhankelijk van het bouwjaar, van wat er al gedaan is en wat de wensen van de huidige gebruiker zijn. Een gebouw-eigenaar kan ervoor kiezen om alle benodigde kosten ineens te doen; of stapsgewijs te investeren. Hoe dan ook zijn voor alle keuzes financiële middelen nodig. Het moet bekostigd worden. Grofweg zijn daar drie mogelijkheden voor: met spaargeld, met de hypotheek of met een persoonlijke lening bij het Warmtefonds. De hypotheek is erg geschikt voor verduurzaming tijdens een verhuizing of verbouwing; het Warmtefonds is – vanwege het ontbreken van afsluitkosten – erg geschikt voor tussendoor.
   
 • Blijft de warmtetransitie ook betaalbaar?
  Dat is sterk afhankelijk van de gasprijs en van uw huidige energierekening.
  In z’n algemeenheid geldt dat de kosten van isoleren en elektrische verwarming zich goed terugverdienen bij hoge gasprijzen. Huishoudens met een hoge energierekening kunnen veel besparen; een nieuwe manier van verwarmen pakt voor hun op termijn voordelig uit. Huishoudens met een lage energierekening of met een groot - en dus veel te isoleren – huis komen voor kosten te staan die zich niet snel terugverdienen. Deze huishoudens kunnen besluiten om te investeren vanwege comfort of woningverbetering; ook dat heeft waarde. Tegelijkertijd weten we dat er huishoudens zijn voor wie betaalbaarheid in het gedrang komt. Hen willen we opzoeken en actief helpen.
   
 • Wat moet ik doen als mijn HR-ketel aan vervanging toe is?
  Een nieuwe HR-ketel is goedkoop in de aanschaf; maar duur in het gebruik.
  Net als bij auto’s en benzine dat het geval is, is het slim om na te gaan denken over het gasverbruik. Zeker met de huidige gasprijzen, kan goedkoop duurkoop blijken. Wij adviseren onze inwoners advies te gaan inwinnen over de mogelijkheid om over te stappen op hybride of elektrische verwarming. We hebben flink wat bedrijven die u daarbij verder kunnen helpen.
   
 • Wat gebeurt er met mijn huurwoning?
  De woningcorporatie zal hun woningvoorraad de komende jaren meer en meer gereed maken voor hybride en elektrische verwarming.
  De meeste huizen zullen eerst goed geïsoleerd worden. Dan wordt in de meeste gevallen de overstap gemaakt naar een hybride warmtepomp of elektrische verwarming. Omdat u hierdoor steeds minder aardgas verbruikt zullen uw energielasten lager worden. Een deel van de investeringen in verduurzaming worden doorberekend in uw huur, maar nooit volledig, omdat daar wettelijke afspraken over zijn gemaakt.