Transitievisie Warmte

De warmtevisie is een beleidsdocument, waarin de gemeente opschrijft hoe we onze gebouwen de komende decennia anders denken te gaan verwarmen. De basis van dat beleid is gevormd door onderzoeken naar alternatieven voor aardgas. Welke alternatieven zijn haalbaar in de dorpen? Welke zijn betaalbaar? Vervolgens zijn keuzes gemaakt en is beleid opgesteld.

Transitievisie Warmte 

Analysedocument - technische achtergronddocument

Transitievisie Warmte ter inzage

Digitale bijeenkomstTransitievisie Warmte

Meest voorkomende vragen

Informeren: hoe wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de Transitievisie Warmte?