Regionale Energiestrategie

De gemeenteraad heeft samen met andere Drentse overheden de Drentse RES vastgesteld. Hierin beschrijft de regio hoeveel duurzame energie ze verwacht op te wekken tot aan 2030.

Samen energie voor Drenthe

Even je telefoon opladen, een douche nemen of het licht aandoen. De aardappels opzetten, de thermostaat wat hoger zetten. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stil staat. Alleen als je jouw energierekening betaalt, dan schrik je soms wel even. 

We weten dat fossiele brandstoffen als aardgas, olie en kolen ooit opraken. En ook dat we met z’n allen te veel CO2 uitstoten, waardoor het klimaat verandert. Gelukkig zijn er alternatieven: we kunnen veel meer doen om energie te besparen en zelf schone energie opwekken en gaan gebruiken. Daarvoor ligt er nu een voorlopig plan met richtingen en uitgangspunten: de concept Regionale Energie Strategie (RES).

Waarom moeten we overstappen op duurzame energie?

Nederland ondertekende het klimaatverdrag van Parijs. Daarna heeft het kabinet het Klimaatakkoord gesloten. Het hoofddoel van dat akkoord is dat we in 2030 49 procent minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990. En in 2050 zelfs 95 procent minder. Ook is afgesproken dat de aarde niet meer dan twee graden Celsius mag opwarmen. Alleen zo houden we onze planeet leefbaar. Doen we niets, dan krijgen we steeds meer last van heftige klimaatveranderingen, zoals grote droogte, wateroverlast en temperatuurschommelingen.

Wat doen we zelf nu al?

Om die doelen te behalen, moeten we allemaal de handen uit de mouwen steken door energie te besparen en over te stappen op schone energiebronnen. In Drenthe doen we dat al volop. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun eigen dak, isoleren hun huis, kopen een elektrische auto of gaan van het aardgas af. Samen gaan we voor energie voor Drenthe.

Wat is nog meer nodig?  

Toch is dat helaas niet genoeg, zelfs niet als alle daken van Drentse huizen, boerderijen en flatgebouwen vol liggen met zonnepanelen. De behoefte aan warmte en elektriciteit is daarvoor te groot en wordt alleen maar groter. Denk bijvoorbeeld aan het verwarmen van alle gebouwen, de toename van elektrische auto’s, bussen en treinen en al die computerservers die ervoor zorgen dat onze computersystemen, digitale apparaten en mobiele telefoons het blijven doen. Er is in de toekomst echt veel meer schone energie nodig dan dat wij zelf kunnen produceren als particulieren.

Hoe komen we aan meer schone energie?

  • In heel Nederland gaan we grootschalig veel meer zonne- en windenergie op land opwekken: in totaal 35 Terawattuur (TWh) in 2030. Ter vergelijking: zo’n 10 miljoen huishoudens verbruiken op dit moment jaarlijks ongeveer 35 TWh. Dat zijn meer huishoudens dan er nu zijn in Nederland. In de nabije toekomst is echter meer elektriciteit nodig voor onder meer mobiliteit en het verwarmen van gebouwen.
  • Nederland bestaat uit dertig regio’s die allemaal een bijdrage leveren. Drenthe is één van die regio’s. Wij willen 3,45 TWh gaan opwekken voor 2030. Dat is bijna 25 procent van het huidige totale energieverbruik in de RES-regio Drenthe en 10 procent van de totale landelijke opgave. Met deze bijdrage voorkomen we in de regio Drenthe een CO2-uitstoot van 2,0 Megaton in 2030. Hiermee leveren we een veelbetekende bijdrage aan de CO2-reductie opgave uit het Klimaatakkoord.
  • We willen warmte winnen uit bronnen zoals oppervlakte- en rioolwater en de restwarmte benutten van de industrie.
  • We gaan meer energie besparen: wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  • We gaan de opslag en het transport van energie verder verbeteren. 

Van RES 1.0 naar Voortgangsdocument 2023

In 2021 spraken we in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe af om in 2030 3,45 TeraWattuur (TWh) duurzame energie op land op te wekken met windmolens, zonneparken en grote zonnedaken. We stelden ambities op over hoe we dat het best kunnen doen. Ook maakten we afspraken over het stimuleren van zonnepanelen op daken en zoeken we naar duurzame warmtebronnen om onze huizen en gebouwen op een andere manier te verwarmen. In 2023 is een voortgangsdocument gemaakt. Dit voortgangsdocument is een piketpaaltje richting 2030. Het laat zien waar we in de RES-regio Drenthe op dit moment staan, wat er is gebeurd en waar we de komende jaren aan gaan werken. Op lokaal niveau en op regionaal niveau. We gaan daarmee van strategie naar uitvoering. Zo zorgen we er samen voor dat de Drentse energietransitie niet blijft steken, maar dat deze doorgaat en slaagt. 

Lees hier meer over de RES