Laadpalen

In Nederland zijn afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen om zo de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Onderdeel hiervan is dat vervoer moet overschakelen van fossiele brandstoffen naar groene energie. Dit kan door meer elektrisch te rijden. Om een elektrische auto van stroom te voorzien zijn laadpalen nodig.

Waarom laadpalen? 

Om een elektrische auto van voldoende stroom te voorzien is een laadpaal nodig. Dit kan door een oplaadbox aan de woning, waardoor u stroom afneemt van uw eigen aansluiting of door een openbare laadpaal waar u stroom afneemt bij een laadpaalexploitant en daarvoor een vergoeding betaald. 

1000-laadpalenplan Drenthe Groningen 

De provincies Drenthe en Groningen willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief is dat e-rijders een eigen (lokale) energieleverancier kunnen kiezen.

Om elektrisch vervoer in de gemeente Aa en Hunze te stimuleren, willen we voor onze inwoners, forenzen en toeristen een dekkend netwerk van openbare laadpalen opbouwen. De gemeente werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen. Inwoners met een elektrische auto, maar zonder eigen oprit, kunnen zelf een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Daarmee laadt u bovendien met duurzaam opgewekte energie uw auto op.

Zelf een laadpaal aanvragen? 

Heeft u een elektrische auto of gaat u een aanschaffen? En heeft u geen eigen oprit? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen via openbaarladen.nl. De gemeente bepaalt waar de laadpaal wordt geplaatst. De laadpaal is voor algemeen gebruik, ook buurtbewoners en bezoekers kunnen er gebruik van maken. De tijd tussen de aanvraag en plaatsing van de paal is ongeveer 15 weken. Aan de aanvraag en plaatsing van een laadpaal zitten voor u als inwoner geen kosten verbonden. 

Vraag direct uw laadpaal aan

Laadpalen in Aa en Hunze

In de gemeente Aa en Hunze zijn op dit moment al enkele openbare laadpalen. Wilt u weten waar u nu al kunt laden met uw elektrische auto? Kijk voor het meest actuele overzicht op www.oplaadpalen.nl 


Verkeersbesluit laadpalen Aa en Hunze (26 april 2021) 

De gemeente Aa en Hunze wil graag een dekkend netwerk aan openbare laadpalen. Om hiertoe te komen heeft het college van de gemeente Aa en Hunze een aantal locaties binnen de gemeente aangewezen als locatie voor laadpalen. Dit is besloten door middel van een verkeersbesluit. Het verkeersbesluit is genomen voor de volgende locaties; 

•    Schapendrift 17, Rolde (1 laadpaal) 
•    Broek 3a, Gieterveen (1 laadpaal)
•    Zuidlaarderweg 89, Annen (1 laadpaal)
•    Achter de Brinken 6e, Gasselte (2 laadpalen) 
•    Heetkamp 8, Gieten (1 laadpaal)
•    Spiekersteeg 1, Gieten (2 laadpalen)
•    Ceresstraat 4, Gasselternijveen (1 laadpaal) 
•    Hunzepark 4, Gasselternijveen (2 laadpalen) 
•    Hoofdstraat 24, Rolde (1 laadpaal) 
•    Zuides 50, Rolde (1 laadpaal) 

Wilt u het volledige verkeersbesluit lezen? Klik dan op de link van de locatie.

Indien u het niet eens bent met het verkeersbesluit dan is het mogelijk om hier bezwaar op te maken. Binnen uiterlijk zes weken na publicatie, dus voor  kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders. In uw brief moet het volgende staan;
•    uw naam en adres 
•    tegen welk besluit u bezwaar maakt 
•    waarom u bezwaar maakt 
•    de datum van uw bezwaarschrift 
•    uw handtekening 

U kunt uw brief sturen naar: 

Gemeente Aa en Hunze 
College van burgemeester en wethouders
Postbus 93 
9460 AB Gieten

Subsidie elektrische voertuigen

Bent u van plan om een elektrische auto aan te schaffen? Het Rijk biedt hiervoor een subsidie. Deze subsidie wordt jaarlijks aangevuld tot 2025. Er kan subsidie worden verkregen op zowel nieuwe als tweedehands elektrische auto’s. Voor een nieuwe auto is een subsidie tot € 4.000,- te verkrijgen, voor tweedehands ligt het subsidiebedrag op € 2.000,-. Voor 2021 is de subsidiepot voor nieuwe auto’s al helemaal leeg, voor tweedehands elektrische auto’s kan nog wel subsidie worden aangevraagd. 

Meer weten over deze subsidieregeling? Kijk dan op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland