De welstandscommissie zoekt nieuwe leden!

Per 1 januari 2020 zoekt de welstandscommissie een voorzitter, een architect-adviseur en een burgerlid. Interesse? Lees dan verder!

Welstand, daar heb je iets aan!

U weet precies hoe uw nieuwe woning er uit moet komen te zien. Bijvoorbeeld een moderne woning met strakke lijnen en veel glas. Alleen hebben de huizen in de omgeving een jaren ’30 stijl… Dit kan een probleem opleveren. Voordat de gemeente namelijk een bouwvergunning kan verlenen, moet het plan eerst worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Zij bekijken in hoeverre een huis in de omgeving past.

Sinds 1 januari 2014 heeft de gemeente Aa en Hunze een eigen onafhankelijke welstandscommissie. De werkwijze van de welstandscommissie is er op gericht om zoveel mogelijk in overleg met de mensen die bouwplannen hebben te komen tot goede bouwplannen. De commissie wil graag vroegtijdig bij de ontwikkeling van een bouwplan betrokken zijn. Zij wil daarbij stimuleren en inspireren. Uiteindelijk worden de plannen getoetst aan de gemeentelijke welstandsnota.

Per 1 januari 2020 zoeken wij voor de commissie:

 • Een voorzitter
 • Een architect-adviseur
 • Een burgerlid

Profiel van de voorzitter

 • De voorzitter is een onafhankelijk persoon en bij voorkeur bekend met de gemeente Aa en Hunze.
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de welstandscommissie en de kwaliteit van de advisering in brede zin.
 • Devoorzitter let er op dat de welstandscommissie adviseert binnen de relevante wettelijke kaders en de kaders van het gemeentelijke welstandsgebied.
 • De voorzitter is niet-stemhebbend lid van de welstandscommissie.
 • De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang van de agenda. In de discussie zorgt hij/zij ervoor dat alle commissieleden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen. De voorzitter geeft na de inhoudelijke discussie een korte en voor alle aanwezigen heldere samenvatting van het uit te brengen advies.
 • De voorzitter treedt op als gastheer voor de aanwezige aanvragers, architecten en andere belangstellenden.
 • De voorzitter organiseert met de commissie een jaarlijkse, inhoudelijke evaluatie van de werkzaamheden. De resultaten worden door de voorzitter opgenomen in het jaarlijkse verslag van de welstandscommissie aan de gemeenteraad.

Profiel van de architect

 • De architect geeft (samen met de overige stemhebbende leden uit de commissie) vanuit deskundigheid en op grond van de criteria uit de welstandsnota onafhankelijk advies op adviesvragen.
 • Wanneer de architect op enige wijze een zakelijke binding heeft met het te beoordelen plan, treedt hij/zij voor de duur van de behandeling van het plan terug uit de commissie, of hij/zij laat zich vervangen voor de betreffende vergadering.
 • De architect overlegt met aanvragers, architecten en andere ontwerpers. De architect toont respect voor iedereen die bij de advisering een rol spelen.
 • De architect-adviseur redigeert, onder mandaat van de commissie, de definitieve teksten van de schriftelijk uit te brengen adviezen aan het college van B&W.
 • Het advies wordt op een voor inwoners begrijpelijke wijze opgesteld. 

Profiel van het burgerlid

 • Het burgerlid vertegenwoordigt als inwoner van de gemeente Aa en Hunze de (toekomstige) bewoners van deze gemeente.
 • Het burgerlid heeft belangstellig voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de kwaliteit van de bouwwerken in onze gemeente.
 • Het burgerlid heeft een brede kennis van de gemeente Aa en Hunze.
 • Het burgerlid is communicatief en sociaal vaardig.
 • Het burgerlid is onafhankelijk in het vormen van een mening.
 • Het burgerlid let op een respectvolle behandeling van aanvragers en andere betrokkenen en op een begrijpelijke verwoording van het advies.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor 1 van deze functies? U kunt solliciteren door voor 19 oktober 2019 een brief te sturen naar Gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten, t.a.v. dhr. K. Booij.

Informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente Aa en Hunze: Kas Booij - telefoonnummer (0592) 26 78 92 of Johan Luinge - telefoonnummer (0592) 26 78 94.