Agenda Openbare vergadering van de onafhankelijke welstandscommissie 2 februari 2021

Agenda voor de openbare vergadering van de onafhankelijke welstandscommissie van de
gemeente Aa en Hunze op 2 februari 2021

De vergadering vindt digitaal plaats met behulp van ms teams.
Als u bij de digitale vergadering aanwezig wilt zijn, of als u vragen heeft over de agenda, neemt u dan contact op via het klantcontactcentrum: 14 0592.

Voorzitter    :  dhr. M.H. Post
Leden          :  dhr. J.A. Mulder, dhr. P. Brink, dhr. W. Hofman 
Secretaris    :  ambtelijk secretaris

Besloten deel 
8.30     Voorbespreking

Openbare vergadering 

9.00    

1.      Omschrijving bouwplan                                : Oprichting hotel en 70 recreatiewoningen
         Definitief                                                       :
         Adres                                                            : Bosweg 2 Gasselte
         Welstandsgebied                                          : Beeldkwaliteitsplan
        Toelichting door architect/opdrachtgever       : Nee