Welstand

De welstandscommissie geeft advies om te voorkomen dat iets wordt gebouwd dat niet past in de omgeving.

De welstandscommissie adviseert de gemeente of een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de welstandseisen. De commissie beoordeelt hierbij het uiterlijk en de kwaliteit van het bouwwerk en of het past in de omgeving. 

Commissieleden

De volledige welstandscommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een burgerlid, een ambtelijke secretaris en minimaal twee deskundige leden. Minimaal één van de deskundige leden is architect-adviseur.

Vergadering

De welstandscommissie vergadert 1 keer per 2 weken op dinsdag. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis in Gieten. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Meer informatie

In de Welstandsnota vindt u meer informatie over de welstandscriteria in Aa en Hunze.