Welstandsbeleid gemeente Aa en Hunze

U weet precies hoe uw nieuwe woning er uit moet komen te zien. Bijvoorbeeld een moderne woning met strakke lijnen en veel glas. Alleen hebben de huizen in de omgeving een jaren ’30 stijl… Dit kan een probleem opleveren.

Voordat de gemeente namelijk een bouwvergunning kan verlenen, moet het plan eerst worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Zij bekijken in hoeverre uw huis in de omgeving past.

Maar wat doet de welstandcommissie precies? En op basis van welke punten toetsen zij?

De welstandsnota 2020

Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand, zo zegt de wetgeving. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het bouwen, legt de gemeente Aa en Hunze de aanvraag voor aan de welstandcommissie. De commissie toetst of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen zoals vastgelegd in welstandnota.

Download hier de welstandsnota 2020 (pdf, 6mb)

De welstandscommissie

Er is een kleine en een grote commissie. Het merendeel van de plannen wordt behandeld in de kleine commissie. Plannen die niet voldoen aan de nota worden soms een beetje bijgestuurd zodat ze wel voldoen. Lukt dit niet, dan gaat het plan door naar de grote commissie. Ook plannen die vanwege hun omvang of ligging belangrijk zijn gaan naar de grote commissie.

Kleine commissie

De kleine commissie bestaat uit onze vaste architect, Annemarie de Groot, en de ambtelijk secretaris. In de kleine commissie worden niet alleen plannen beoordeeld. Hier kan ook op basis van eerste schetsen over de plannen worden gepraat. We zoeken naar oplossingen en meestal wordt het plan er beter van. Ook als u overleg wilt over de uitvoering van een bouwplan, waarvoor u geen vergunning nodig heeft, of waarvoor geen welstandseisen gelden (welstandsvrijegebieden) kunt u contact met ons opnemen en vragen om een gesprek met de kleine commissie.

Grote commissie

In de grote commissie worden de plannen behandeld die niet zonder meer in overeenstemming zijn met de welstandsnota of plannen die een grote impact hebben op de omgeving. De grote commissie bestaat uit:

  • Twee architecten, beiden stemhebbend
  • Een burgerlid, stemhebbend
  • Een voorzitter, niet stemhebbend
  • Een ambtelijk secretaris, niet stemhebbend.

De vergaderingen van de grote commissie zijn openbaar

Openbaarheid van de vergaderingen

Vindt u het leuk om eens een welstandsvergadering bij te wonen? Belt u dan gerust met ons. Dan vertellen wij u wanneer de volgende vergadering is. U bent van harte welkom!

Agenda

Agenda openbare vergadering van de onafhankelijke welstandscommissie dinsdag 29 augustus

Contact

Meer weten over welstand? U kunt ons klantcontactcentrum bellen of mailen. Telefoonnummer 14 0592, of kccfo@aaenhunze.nl.