Vergunningvrij (ver)bouwen

Veel bouwactiviteiten zijn vergunningvrij. U kunt dan zonder omgevingsvergunning meteen aan de slag.

Kleine bouwwerken zijn meestal vergunningvrij. Zoals een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken. Ook normaal onderhoud is vergunningvrij. Bijvoorbeeld als u een aantal dakpannen, de goot of het kozijn vervangt. U moet wel dezelfde afmetingen, materialen en indeling aanhouden.

Voor- of achterzijde van de woning

Ook is het belangrijk waar u wilt bouwen. Een verbouwing aan de voorkant van uw woning heeft meer invloed op de kwaliteit van de leefomgeving dan een verbouwing aan de achterkant. Dit geldt ook voor de zijkant van hoekwoningen. Op die plaatsen mag u niet zonder vergunning bouwen.

Verbouwen zonder omgevingsvergunning

Voor een verbouwing binnen een woning of ander bouwwerk (scholen, winkels etc.) heeft u geen vergunning nodig als:

  • de verbouwing of het gebruik na de verbouwing past binnen het bestemmingsplan
  • de draagconstructie van het gebouw niet verandert
  • de brandscheidingen van het bouwwerk niet veranderen
  • de oppervlakte van het bouwwerk niet toeneemt
  • de inhoud van het bouwwerk niet toeneemt
  • de verbouwing niet aan een monument of een pand in een beschermd dorpsgezicht plaatsvindt
  • er geen woningen of bedrijfsruimten worden gesplitst of samengevoegd

Duidelijk en zekerheid?

Wilt u duidelijkheid over uw bouwvoornemen? Doe dan de vergunningencheck via Omgevingsloket onlineOok kunt u een adviseur of architect inschakelen. Wilt u zekerheid van de gemeente? Dan kunt een verklaring vergunningvrij bouwen van ons ontvangen. U kunt dat via een conceptaanvraag aanvragen.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan deze voorwaarden? Dan mag u zonder vergunning bouwen. De regels uit het bestemmingsplan en de welstandseisen zijn dan niet van toepassing. U moet echter wel voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan de technische eisen en de regels over veiligheid en gezondheid. Daarnaast moet u zich houden aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Overleg eerst met uw buren en licht ze in over uw bouwplannen.

Monument of beschermd dorpsgezicht

Woont u in een monument of een pand in het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u voor een verbouwing meestal wel een vergunning nodig. Dit geldt ook voor de meeste onderhoudswerkzaamheden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voldoet uw bouwplan niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij verbouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online

Twijfelt u of u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Doe dan de vergunningencheck op het Omgevingsloket online.