Asbestregeling Drenthe

De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in de provincie Drenthe te stimuleren. Hieronder vindt u informatie over de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe, kortweg de ‘Asbestregeling Drenthe’. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november 2017 tot 1 januari 2020.

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van de volgende activiteiten:

 • Inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf;
 • Onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming);
 • De sanering van een asbest dak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf;
 • De sloop van een gebouw met een asbest dak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
 • Het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
 • De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak.

Wilt u in aanmerking komen voor de stimuleringslening, dan dient u eigenaar te zijn van een gebouw met een asbestdak dat is gelegen binnen de provincie Drenthe, alsmede vereniging van eigenaren (VVE) binnen de provincie Drenthe.

Aanvraag 

Meer informatie op de website van de provincie Drenthe.

Voorwaarden

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

 • Wanneer subsidie wordt verleend met toepassing van de de-minimisverordening, bedraagt de hoogte van de lening maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag van € 2.500 tot een maximumbedrag van € 60.000;
 • Wanneer subsidie wordt verleend met toepassing van artikel 36 AGVV, wordt de maximale subsidiehoogte van de AGVV in acht genomen;
 • De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar bij een consumptieve lening en een maximale looptijd van 30 jaar bij een hypothecaire lening;
 • Subsidies tot € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een consumptieve lening;
 • Subsidies van meer dan € 20.000 worden verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening;
 • De lening wordt verstrekt door en conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn;
 • De rente wordt vastgesteld conform de productspecificaties en voorwaarden van SVn, verhoogd met een opslag van 0,1% in verband met af te dekken risico’s.
 • Bij de asbestregeling geldt geen maximale leeftijdsgrens. Dit betekent dat het voor eigenaren van 75 jaar en ouder ook mogelijk is om een aanvraag in te dienen.
 • De subsidie wordt geweigerd indien de aanvraag ná de start van het project wordt ingediend, met uitzondering van de inventarisatie van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de asbestregeling uit. Voor vragen over het aanvragen van de asbestregeling kunt het SNN bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (050) 522 4924.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de kredietwaardigheidstoets uit en bepaalt of u in aanmerking komt voor de stimuleringslening. Heeft u vragen over deze kredietwaardigheidstoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met SVn via telefoonnummer (033) 253 94 01. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

Deze regeling is een stimuleringslening. De subsidie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en SVn een overeenkomst ter uitvoering van de subsidiebeschikking tot stand komt.