Slopen

Omgevingsvergunning voor slopen, sloopmelding, particuliere sloop en asbest.

Gaat u een gebouw of bouwwerk slopen? En heeft u meer dan 10 m³ sloopafval of zitten er asbesthoudende materialen in het sloopafval? Dan moet u de sloopwerkzaamheden melden bij de gemeente. Gaat u de sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een monument of een pand in het beschermd dorpsgezicht? Dan heeft u voor het slopen een omgevingsvergunning nodig. Dit doet u via het Omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning voor slopen heeft u nodig indien:

  • in nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • het gaat om een karakteristiek pand (zie bestemmingsplan).

Particuliere (asbest) sloop (5 werkdagen)

Een aantal kleine sloopwerkzaamheden mag u als particulier zelf uitvoeren, nadat u een (volledige) sloopmelding, minimaal 5 werkdagen voor het slopen bij ons indient en wij de sloopmelding accepteren. Het gaat om bij, bijvoorbeeld particuliere sloopwerkzaamheden die bestaan uit:

  • geheel verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen  waarin de asbestvezels hecht gebonden zijn, niet-zijnde dakleien,
  • asbesthoudende vloertegels,
  • of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, uit een woonfunctie of nevenfunctie.

De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels is maximaal 35m2 per kadastraal perceel.

Een particuliere sloopmelding moet u doen via het meldingsformulier (pdf, 116 kB). U kunt het formulier na invullen mailen naar gemeente@aaenhunze.nl of per post versturen aan Postbus 93, 9460 AB Gieten.

U ontvangt van ons binnen 5 dagen een bevestiging (met voorwaarden) die u nodig hebt om het sloopafval af te kunnen voeren naar het Afvalbrengstation in Gieten.

Sloopmelding (4 weken)

Alle overige sloopwerkzaamheden, meer dan 10 m³ sloopafval of verwijderen van asbesthoudende materialen, moet u een sloopmelding indienen. Sloopmelding die u 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden moet doen via het Omgevingsloket. U kunt ervoor kiezen om de volledige sloopmelding digitaal in te dienen of op papier.

Asbest

Gaat u asbest verwijderen? Zitten er asbesthoudende materialen in het sloopafval of bouwwerk? Dan moet u een asbestinventarisatie rapport overleggen bij uw melding of omgevingsvergunning.