Milieu

Wilt u een bedrijf starten of wijzigen? Dan kan het zijn dat u volgens de milieuregels een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u de activiteiten moet melden. Dit geldt ook als u een bestaand bedrijf wilt wijzigen of uitbreiden.

Activiteitenbesluit

De meeste bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan algemene milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën: type A, B of C. In welke categorie uw bedrijf valt kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM).

Vergunning of melding

Of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, hangt af van de categorie waaronder uw bedrijf valt.

Type A

Bedrijven in deze categorie hebben weinig invloed op het milieu. U heeft geen vergunning nodig en u hoeft de activiteiten ook niet te melden.

Type B 

Deze bedrijven hebben geen vergunning nodig. U moet de activiteiten wel 4 weken van tevoren melden via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Let op! Maakt deze melding deel uit van een aanvraag omgevingsvergunning? Dan moet deze melding (volledig!) op hetzelfde moment als de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan.

Type C

Valt uw bedrijf onder categorie type C? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Milieu taken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze samen aan. Alle dertien deelnemende partijen aan de RUD Drenthe hebben bij de start het milieubrede takenpakket ingebracht. RUD Drenthe verzorgt als backoffice in opdracht van gemeenten en provincie het milieubrede takenpakket. RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie.

Dit houdt in:

  • Milieuvergunningverlening
  • Beoordelen milieumeldingen
  • Milieutoezicht
  • Milieuhandhaving
  • Milieuadvisering
  • Informatie verzoeken bodem/bedrijfsactiviteiten milieu

De milieutoezichthouders- en handhavers van de RUD Drenthe herkent u aan kleding met het logo van RUD Drenthe:
rud

Gemeenten en provincie blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven. Voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, informatie verzoeken bedrijfsactiviteiten, bodem en voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met de gemeente via kccmilieu@aaenhunze.nl of via telefoonnummer 14 0592.