Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Checklist boom kappen

Boom kappen

Is de boom een beschermwaardige houtopstand? bekijk hiervoor het bestemmingsplan en de bomenlijst bij de APV.

of

Maakt de boom onderdeel uit van een boomstructuur?

of

Maakt de boom onderdeel uit van een boomzone?

of

Geldt er een instandhoudingsverplichting vanwege (her)plantplicht?

of

Maakt de boom onderdeel uit van een groenstructuur die is aangeplant als landschappelijke inpassing in verband met ruimtelijke aanvaardbaarheid van (bouw)plannen?

Moet u op één of meerdere vragen 'Ja' antwoorden?