Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Bijlagen aanvraag omgevingsvergunning

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u vaak bijlagen toevoegen. Hierbij enkele tips om een complete aanvraag in te dienen.

In de Regeling omgevingsrecht vindt u een compleet overzicht van de bijlagen die u voor een omgevingsvergunning nodig heeft. Hieronder staan enkele tips over veel voorkomende bijlagen die bij een aanvraag vaak ontbreken of onvolledig zijn. De gemeente heeft deze wel nodig voor het beoordelen van uw aanvraag.

Minder bouwregels

Voor kleine bouwwerken in, aan of bij een pand hoeft u veelal geen bouwtechnische gegevens meer aan te leveren. Wij hanteren voor kleine bouwwerken een kortere versie van de indieningsvereisten, waarbij wij u wijzen op uw eigen verantwoordelijkheid.

Funderingsberekeningen

Gaat u een gebouw vergroten of wijzigt de functie van een pand? Dan wordt de fundering zwaarder belast. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u kunnen aantonen dat de bestaande fundering deze extra belasting kan opnemen. Legt u een nieuwe fundering aan? Dan moet u indienen:

 • Sonderingen
 • Geotechnisch advies
 • Palenplan
 • Bijbehorende berekeningen.

Voor een dakkapel is dit niet nodig. Wel voor een uitbouw of dakopbouw. 

Constructieberekeningen en -tekeningen

Bij de aanvraag moet u berekeningen en tekeningen indienen van de hoofdopzet van de constructie. Hierbij moet voldoende duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn voor het constructieve ontwerp en hoe de constructie is uitgewerkt. Dit geldt zowel voor het gehele bouwwerk als voor de hoofdonderdelen daarvan. 

Bijlagen voor welstandscommissie

Beoordeelt de Commissie voor welstand en monumenten uw bouwplan? Zorg dan voor de volgende bijlagen:

 • Horizontale en verticale details 
 • Foto's van uw pand en van aangrenzende panden. Heeft een van uw buren een identiek bouwplan uitgevoerd? Voeg hiervan dan ook foto's bij.
 • Geveltekeningen van de aangrenzende panden
 • Overzicht van de materialen en kleuren die u gaat gebruiken

Bodemonderzoek

Gaat u meer dan 50 m² bebouwen en is de ruimte bestemd voor het verblijf van mensen? Dan moet u bij uw aanvraag een grondonderzoek (naar reinheid) indienen.

Eisen voor tekeningen

De tekeningen die u indient moeten exact kloppen en moet u voorzien van:

 • Maataanduidingen
 • Benamingen van ruimten volgens het Bouwbesluit 2012
 • Een goede legenda
 • Een schaalverdeling