Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Aanleg en grondwerkzaamheden

Wilt u als gebruiker van een terrein grond gebruiken? Wilt u een sloot graven of dempen? Wilt u drainage aanleggen?

Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen aanlegvergunning) nodig heeft. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor de volgende categorieën:

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan geeft de verbodsbepalingen in bepaalde gebieden of gronden aan. De gronden hebben dan een dubbelbestemming en een relatie met archeologie (archeologische waarden).

Archeologie

Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij in de grond wordt gegraven heeft u vaak een vergunning nodig. De vergunning is bedoeld om archeologisch waardevolle zaken in de bodem te beschermen.

Infrastructurele werkzaamheden

U heeft vaak een vergunning nodig voor het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden. Zoals het aanleggen van een weg of verkeersplein, het graven van sloten of het inrichten van een park of sportveld.