Bouwen en vergunningen

Informatie over de omgevingsvergunning, het stappenplan bouwen, vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen.

Omgevingsvergunning

In de omgevingsvergunning zijn 25 vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. U vraagt 1 vergunning aan. Van een kleine verbouwing tot een complex nieuwbouwproject. 

Eigen verantwoordelijkheid

Iedereen die bouwt is zelf verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat en voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. De gemeente controleert alleen of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. De gemeente Aa en Hunze toetst in de vergunningsfase wel, maar alleen of het plan voldoet aan ruimtelijke en welstandseisen. Daarnaast kijkt de gemeente of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen.

Stappenplan

Heeft u bouwplannen en vraagt u zich af of u hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Doorloop dan het stappenplan.

Stap 1: Omgevingsvergunning nodig?

Ga allereerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft. Lees meer over vergunningvrij bouwen. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen.

Gaat u een dakkapel, dakopbouw of aanbouw plaatsen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? En heeft u hiervoor al een vooroverleg gevoerd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een flitsvergunning. U heeft de vergunning dan al binnen 1 werkweek.

Stap 2: Eventueel vooroverleg (conceptaanvraag)

Wilt u in een vroeg stadium de haalbaarheid van uw (ver)bouwplannen weten? Dan kunt u bouwplannen voor bespreken in een vooroverleg door een conceptaanvraag in te dienen. De conceptaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en beoordeeld door de welstandscommissie. Is uw bouwplan haalbaar? Dan kan uw vergunningaanvraag in aanmerking komen als flitsvergunning. In het onderdeel flitsvergunning kunt u hier meer over lezen.

Stap 3: Toets bestemmingsplan

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Bijvoorbeeld of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Ga dan bij de gemeente na of u hiervoor een ontheffing kunt krijgen.

Stap 4: Toets welstand

Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan zal de welstandscommissie voor uw bouwaanvraag of vooroverleg toetsen. Lees meer over welstand.

Stap 5: Omgevingsvergunning aanvragen

Voldoet uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de welstandseisen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u bijlagen toevoegen. Lees meer over bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning.

Wilt u de aanvraag liever op papier doen? U moet dan via het Omgevingsloket online een aanvraagformulier samenstellen en uitprinten. Bij de papieren aanvraag moeten allerlei papieren of bouwtekeningen in 2-voud aangeleverd worden. Dit kunt u per post versturen aan Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Bouwmeldingen

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw of bent u klaar met de werkzaamheden? Dan moet u dit bij ons melden:

Kosten (leges)

Ten aanzien van diverse diensten worden leges in rekening gebracht. De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld en zijn opgenomen in de legesverordening. Bezwaar tegen leges kan via dit online formulier.